duyuruElektroArge.com'a Hoşgeldiniz. Üye Olmak İçin Tıklayın. duyuru

houseForum ana sayfa   iletişimİletişim   bilgiSSS  
kırmızı yeşil mavi
ekleKayıt  anahtarGiriş
evForum ana sayfa goE-Kütüphane goDers Notları goProgramlama Ders Notları
 

  • Reklam

Biçimsel Diller ve Özdevinirler Kuramı - Ahmet Yesevi Uni

Programlama İle İlgili Ders Notları Dökümantasyon Alanı.

Biçimsel Diller ve Özdevinirler Kuramı - Ahmet Yesevi Uni

Mesajgönderen okanbilke » 18 Ara 2013 04:52

İçerik:
Kod: Tümünü seç
 Ders Hakkında
 Ders Hedefi
 BÖLÜM 1 - Sonlu Özdevinirler
 Bölüm Hedefi
    1.1.  Sonlu Özdevinir (FA) Modeli
      1.1.1.  Deterministik Sonlu Özdevinir (DFA) Modeli
        1.1.1.1.  Geçiş Çizeneği
        1.1.1.2.  DFA’nın Tanıdığı Dizgiler Kümesi
        1.1.1.3.  DFA’nın Şeritli Makine Modeli
      1.1.2.  Deterministik Olmayan Sonlu Özdevinir (NFA) Modeli
        1.1.2.1.  Örnek 1.3
      1.1.3.  Lambda Geçişi
        1.1.3.1.  Örnek 1.4
        1.1.3.2.  Lambda-Geçişsiz Eşdeğer Geçiş Çizeneğinin Bulunması
          1.1.3.2.1.  Örnek 1.5
      1.1.4.  Deterministik ve Deterministik Olmayan Sonlu Özdevinir Modellerinin Denkliği
        1.1.4.1.  Örnek 1.6
      1.1.5.  İki Yönlü Sonlu Özdevinir Modeli
        1.1.5.1.  Örnek 1.7
        1.1.5.2.  Anlık Tanım (ID : Instantenaous Descriptions)
        1.1.5.3.  Anlık Tanım (ID : Instantenaous Descriptions) (Devam)
        1.1.5.4.  Tek ve İki Yönlü Sonlu Özdevinirlerin Denkliği
    1.2.  Çıkış Üreten Özdevinirler
      1.2.1.  Moore Makinesi
        1.2.1.1.  Örnek 1.8
      1.2.2.  Mealy Makinesi
        1.2.2.1.  Örnek 1.9
      1.2.3.  Moore ve Mealy Makinelerinin Eşdeğerliği
      1.2.4.  Moore Makinesine Eşdeğer Mealy Makinesinin Bulunması
      1.2.5.  Mealy Makinesine Eşdeğer Moore Makinesinin Bulunması
        1.2.5.1.  Örnek 1.10
    1.3.  Sonlu Özdevinirlerin İndirgenmesi
      1.3.1.  Ardıl, Öncel, Denk ve Ayırdedilebilir Durum Tanımları
        1.3.1.1.  Ardıl
        1.3.1.2.  Öncel
        1.3.1.3.  Denk Durumlar
        1.3.1.4.  Ayırdedilebilir Durumlar
        1.3.1.5.  Makine Denkliği
        1.3.1.6.  Makine İndirgeme
      1.3.2.  İndirgeme Yöntemi
        1.3.2.1.  Mealy Makinelerinin İndirgenmesi
        1.3.2.2.  Moore Makinelerinin İndirgenmesi
        1.3.2.3.  Deterministik Sonlu Özdevinirlerin (DFA) İndirgenmesi
    1.4.  Örnekler
      1.4.1.  Örnek 1
      1.4.2.  Örnek 2
      1.4.3.  Örnek 3
      1.4.4.  Örnek 4
      1.4.5.  Örnek 5
      1.4.6.  Örnek 6
      1.4.7.  Örnek 7
      1.4.8.  Örnek 8
      1.4.9.  Örnek 9
      1.4.10.  Örnek 10
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme

 BÖLÜM 2 - Düzgün Kümeler ve Düzgün Deyimler
 Bölüm Hedefi
    2.1.  Düzgün Kümeler
    2.2.  Düzgün Deyimler
      2.2.1.  Düzgün Deyimlere Karşı Gelen Sonlu Özdevinirlerin Bulunması
        2.2.1.1.  Düzgün Deyimlere Karşı Gelen Sonlu Özdevinirlerin Bulunması (Devam)
      2.2.2.  Sonlu Özdevinirlerin Tanıdığı Kümelerin Birer Düzgün Deyim Olarak Bulunması
        2.2.2.1.  Örnek 2.1
        2.2.2.2.  Örnek 2.2
    2.3.  Örnekler
      2.3.1.  Örnek 1
      2.3.2.  Örnek 2
      2.3.3.  Örnek 3
      2.3.4.  Örnek 4
      2.3.5.  Örnek 5
      2.3.6.  Örnek 6
      2.3.7.  Örnek 7
      2.3.8.  Örnek 8
      2.3.9.  Örnek 9
      2.3.10.  Örnek 10
      2.3.11.  Örnek 11
      2.3.12.  Örnek 12
      2.3.13.  Örnek 13
      2.3.14.  Örnek 14
      2.3.15.  Örnek 15
      2.3.16.  Örnek 16
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme

 BÖLÜM 3 - Dilbilgisi ve Diller
 Bölüm Hedefi
    3.1.  Dilbilgisi ve Dil
      3.1.1.  Dilbilgisi ve Dilin Biçimsel Tanımı
    3.2.  Dilbilgisi ve Dillerin Sınıflandırılması
      3.2.1.  Tür-0 Dilbilgisi ve Dil
      3.2.2.  Tür-1 Dilbilgisi ve Dil
      3.2.3.  Tür-2 Dilbilgisi ve Dil
      3.2.4.  Tür-3 Dilbilgisi ve Dil
      3.2.5.  Sağ-Doğrusal ve Sol-Doğrusal Dilbilgisi
        3.2.5.1.  Örnek 3.6
    3.3.  Düzgün Dil - Sonlu Özdevinir İlişkisi
      3.3.1.  Düzgün Dilbilgisinin Türettiği Dili Tanıyan Sonlu Özdevinirin Bulunması
        3.3.1.1.  Tür-3 Dilbilgisinin Türettiği Dili Tanıyan Sonlu Özdevinirin Bulunması
          3.3.1.1.1.  Örnek 3.7
        3.3.1.2.  Sağ-Doğrusal Dilbilgisinin Türettiği Dili Tanıyan Sonlu Özdevinirin Bulunması
        3.3.1.3.  Sol-Doğrusal Dilbilgisinin Türettiği Dili Tanıyan Sonlu Özdevinirin Bulunması
      3.3.2.  Sonlu Özdevinirin Tanıdığı Dili Türeten Düzgün Dilbilgisinin Bulunması
    3.4.  Düzgün Dillerin Kimi Özellikleri
      3.4.1.  Düzgün Dillerin Kapalılık Özellikleri
    3.5.  Örnekler
      3.5.1.  Örnek 1
      3.5.2.  Örnek 2
      3.5.3.  Örnek 3
      3.5.4.  Örnek 4
      3.5.5.  Örnek 5
      3.5.6.  Örnek 6
      3.5.7.  Örnek 7
      3.5.8.  Örnek 8
      3.5.9.  Örnek 9
      3.5.10.  Örnek 10
      3.5.11.  Örnek 11
      3.5.12.  Örnek 12
      3.5.13.  Örnek 13
      3.5.14.  Örnek 14
      3.5.15.  Örnek 15
      3.5.16.  Örnek 16
      3.5.17.  Örnek 17
      3.5.18.  Örnek 18
      3.5.19.  Örnek 19
      3.5.20.  Örnek 20
      3.5.21.  Örnek 21
      3.5.22.  Örnek 22
      3.5.23.  Örnek 23
      3.5.24.  Örnek 24
      3.5.25.  Örnek 25
      3.5.26.  Örnek 26
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme

 BÖLÜM 4 - Bağlamdan-Bağımsız Dilbilgisi ve Diller
 Bölüm Hedefi
    4.1.  Bağlamdan-Bağımsız Dilbilgisi
    4.2.  Türetme Ağacı
      4.2.1.  Türetme ya da Ayrıştırma Ağacının Tanımı
      4.2.2.  Soldan ve Sağdan Türetme
    4.3.  Dilbilgisinin Yalınlaştırılması
      4.3.1.  Özyineli Kural, Özyineli Değişken
      4.3.2.  Yok Edilebilir Değişken
        4.3.2.1.  Örnek 4.5
      4.3.3.  Birim Türetme Kuralları
        4.3.3.1.  Örnek 4.6
      4.3.4.  Yararsız Değişken, Simge ve Kurallar
        4.3.4.1.  Yararsız Değişken ve Kuralların Atılması
        4.3.4.2.  Örnek 4.7
    4.4.  Normal Biçimler
      4.4.1.  Chomsky Normal Biçimi
        4.4.1.1.  Bağlamdan-Bağımsız Dilbilgisinin Chomsky Normal Biçimine Dönüştürülmesi
      4.4.2.  Greibach Normal Biçimi
        4.4.2.1.  Bağlamdan-Bağımsız Dilbilgisinin Greibach Normal Biçimine Dönüştürülmesi
          4.4.2.1.1.  Örnek 4.9
          4.4.2.1.2.  Örnek 4.10
    4.5.  Örnekler
      4.5.1.  Örnek 1
      4.5.2.  Örnek 2
      4.5.3.  Örnek 3
      4.5.4.  Örnek 4
      4.5.5.  Örnek 5
      4.5.6.  Örnek 6
      4.5.7.  Örnek 7
      4.5.8.  Örnek 8
      4.5.9.  Örnek 9
      4.5.10.  Örnek 10
      4.5.11.  Örnek 11
      4.5.12.  Örnek 12
      4.5.13.  Örnek 13
      4.5.14.  Örnek 14
      4.5.15.  Örnek 15
      4.5.16.  Örnek 16
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme

 BÖLÜM 5 - Yığıtlı Özdevinirler
 Bölüm Hedefi
    5.1.  Yığıtlı Özdevinirler (Pushdown Automata)
      5.1.1.  Yığıtlı Özdevinirin Temel Modeli
      5.1.2.  PDA’nın Soyut Makine Modeli
      5.1.3.  Anlık Tanımlar (Instantaneous Descriptions)
      5.1.4.  PDA’nın Tanıdığı Dil
        5.1.4.1.  Örnek 5.1
        5.1.4.2.  Örnek 5.2
        5.1.4.3.  Örnek 5.3
        5.1.4.4.  Örnek 5.4
      5.1.5.  PDA’nın Deterministik Olma Koşulu
    5.2.  Bağlamdan-Bağımsız Dilbilgisi (CFG) Yığıtlı Özdevinir (PDA) Eşdeğerliği
      5.2.1.  Verilen bir CFG’nin Eşdeğeri PDA’nın Bulunması
        5.2.1.1.  CFG’nin Eşdeğeri PDA’nın Bulunması İçin 1. Yöntem
          5.2.1.1.1.  Örnek 5.5
          5.2.1.1.2.  Örnek 5.6
        5.2.1.2.  CFG’nin Eşdeğeri PDA’nın Bulunması İçin 2. Yöntem
          5.2.1.2.1.  Örnek 5.7
      5.2.2.  Verilen Bir PDA’nın Eşdeğeri CFG’nin Bulunması
        5.2.2.1.  Örnek 5.8
    5.3.  Örnekler
      5.3.1.  Örnek 1
      5.3.2.  Örnek 2
      5.3.3.  Örnek 3
      5.3.4.  Örnek 4
      5.3.5.  Örnek 5
      5.3.6.  Örnek 6
      5.3.7.  Örnek 7
      5.3.8.  Örnek 8
      5.3.9.  Örnek 9
      5.3.10.  Örnek 10
      5.3.11.  Örnek 11
      5.3.12.  Örnek 12
      5.3.13.  Örnek 13
      5.3.14.  Örnek 14
      5.3.15.  Örnek 15
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme

 BÖLÜM 6 - Turing Makineleri
 Bölüm Hedefi
    6.1.  Turing Makineleri
      6.1.1.  Turing Makinelerinin Temel Modeli
      6.1.2.  Soyut Makine Görünümü
      6.1.3.  Anlık Tanımlar (Instantaneous Descriptions)
      6.1.4.  Turing Makinesinin Tanıdığı Dil
    6.2.  Turing Makinesi Örnekleri
      6.2.1.  Örnek 6.1
      6.2.2.  Örnek 6.2
      6.2.3.  Örnek 6.3
      6.2.4.  Örnek 6.4
    6.3.  Turing Makinesi Modelinde Değişiklikler
    6.4.  Chomsky Sıradüzeni
    6.5.  Örnekler
      6.5.1.  Örnek 1
      6.5.2.  Örnek 2
      6.5.3.  Örnek 3
      6.5.4.  Örnek 4
      6.5.5.  Örnek 5
      6.5.6.  Örnek 6
      6.5.7.  Örnek 7
      6.5.8.  Örnek 8
      6.5.9.  Örnek 9
      6.5.10.  Örnek 10
      6.5.11.  Örnek 11
      6.5.12.  Örnek 12
      6.5.13.  Örnek 13
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme

 BÖLÜM 7 - Ayrıştırma İşlemleri (Parsing)
 Bölüm Hedefi
    7.1.  Ayrıştırma İşlemleri (Parsing)
      7.1.1.  Ayrıştırma Türleri
        7.1.1.1.  Yukarıdan-Aşağıya Ayrıştırma (Top-down Parsing)
        7.1.1.2.  Aşağıdan-Yukarıya Ayrıştırma (Bottom-up Parsing)
    7.2.  Deterministik Ayrıştırma
      7.2.1.  LL(k) Dilbilgileri
      7.2.2.  LL(k) Ayrıştırma
        7.2.2.1.  LL(k) Ayrıştırmada Kullanılacak PDA Modeli
        7.2.2.2.  LL(k) Ayrıştırma Çizelgesinin Oluşturulması
          7.2.2.2.1.  Örnek 7.5
      7.2.3.  LR(k) Dilbilgileri
      7.2.4.  LR(k) Ayrıştırma
        7.2.4.1.  LR(k) Ayrıştırmada Kullanılacak PDA Modeli
        7.2.4.2.  İşaretli Kurallar
          7.2.4.2.1.  İşaretli Kural (Marked Rule)
          7.2.4.2.2.  İşaretli Kural Kümesinin Kapanışı (Closure of a set of Marked Rule)
        7.2.4.3.  LR(1) Ayrıştırıcı Geçiş Çizeneğinin Oluşturulması
          7.2.4.3.1.  Örnek 7.6
          7.2.4.3.2.  Örnek 7.7
        7.2.4.4.  LR(1) Ayrıştırma Çizelgesinin Oluşturulması
        7.2.4.5.  LR(1) Ayrıştırma Sürecinin Yürütülmesi
    7.3.  Örnekler
      7.3.1.  Örnek 1
      7.3.2.  Örnek 2
      7.3.3.  Örnek 3
      7.3.4.  Örnek 4
      7.3.5.  Örnek 5
      7.3.6.  Örnek 6
      7.3.7.  Örnek 7
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme

 Ders Sonu
 Kaynaklar


İndirme Linkleri:
Mesaj içeriğini görmek için kayıt ve giriş gerektirir
okanbilke@gmail.com
Kullanıcı avatarı
okanbilke
Site Kurucusu
Site Kurucusu
 
Mesajlar: 721
Beğendiklerim: 0 mesaj
Beğenilenlerim: 0 mesaj
Kayıt: 15 Mar 2013 13:09
Konum: Ankara

Reklam

Dön Programlama Ders Notları

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


  • Reklam