duyuruElektroArge.com'a Hoşgeldiniz. Üye Olmak İçin Tıklayın. duyuru

houseForum ana sayfa   iletişimİletişim   bilgiSSS  
kırmızı yeşil mavi
ekleKayıt  anahtarGiriş
evForum ana sayfa goE-Kütüphane goDers Notları goDiğer Ders Notları
 

  • Reklam

Sayısal Mantık Tasarımı-Ahmet Yesevi Uni-Dr.Zuhal Tanrıkulu

Diğer Ders Notları İçin Dökümantasyon Alanı.

Sayısal Mantık Tasarımı-Ahmet Yesevi Uni-Dr.Zuhal Tanrıkulu

Mesajgönderen okanbilke » 18 Ara 2013 04:39

İçerik:
Kod: Tümünü seç
 Ders Hakkında
 Ders Hedefi
 BÖLÜM 1 - Sayı Sistemleri
 Bölüm Hedefi
    1.1.  Ondalık Sayı Sistemi
    1.2.  Sayı Sistemlerinin Genel Kuralları
    1.3.  Sekizli Sayı Sistemi
      1.3.1.  Sekizli Sayı Simgeleri ve Ondalık Karşılıkları
    1.4.  Onaltılı Sayı Sistemi
      1.4.1.  Onaltılı Sayı Simgeleri ve Ondalık Karşılıkları
    1.5.  İkili Sayı Sistemi
      1.5.1.  İkili Sayılar ve Ondalık Sayı Karşılıkları
    1.6.  Sayı Sistemleri ve Eşlenik Değerleri
    1.7.  Sayı Sistemlerinde Dönüşüm İşlemleri
      1.7.1.  Onluk Sistem-İkili Sistem Dönüşümleri
      1.7.2.  Onaltılı Sistem Dönüşümleri
      1.7.3.  İkili Sistem-Sekizli Sistem Dönüşümleri
      1.7.4.  Dönüşüm İşlemlerinin Alıştırmaları
    1.8.  İkili Sayılarla Toplama İşlemi
      1.8.1.  Üç İkil'in Bütün Olasılıklarının Toplamı
      1.8.2.  Dört İkil'in Bütün Olasılıklarının Toplamı
      1.8.3.  Çok Basamaklı İkili Sayıların Toplamı
      1.8.4.  Eksi Sayılar
    1.9.  İkili Sayılarla Çıkartma İşlemi
    1.10.  İkili Sayılarla Çarpma İşlemi
    1.11.  İkili Sayılarla Bölme İşlemi
    1.12.  İkili Kodlar
      1.12.1.  Ondalık Sayıların İkili Kodlanması (BCD-Binary Coded Decimal)
      1.12.2.  Abecesayısal Kodlar (Alphanumeric Codes)
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 2 - İkili Mantık
 Bölüm Hedefi
    2.1.  İkili Mantık Kavramı
    2.2.  Temel Mantık İşlemleri
      2.2.1.  VE (AND) İşlemi
      2.2.2.  VEYA (OR) İşlemi
      2.2.3.  DEĞİL (NOT) İşlemi
    2.3.  İkili İşlemler ve Anahtarlama Devreleri
      2.3.1.  Anahtarların Seri Bağlandığı Elektrik Devresi
      2.3.2.  Anahtarların Koşut Bağlandığı Elektrik Devresi
      2.3.3.  VE (AND) Elektrik Devresi
      2.3.4.  VEYA (OR) Elektrik Devresi
    2.4.  Mantık Kapıları
      2.4.1.  Tampon (Buffer) Kapısı
      2.4.2.  Tersleyici (Inverter) Kapısı
      2.4.3.  VE (AND) Kapısı
      2.4.4.  VEYA (OR) Kapısı
      2.4.5.  VEDEĞİL (NAND) Kapısı
      2.4.6.  VEYADEĞİL (NOR) Kapısı
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 3 - Mantık Devreleri
 Bölüm Hedefi
    3.1.  Genel Mantık Devresi Modeli
    3.2.  Mantık Devrelerinin Analizi
      3.2.1.  Doğruluk Tabloları
      3.2.2.  İki Çıkışlı Mantık Devresi
        3.2.2.1.  İki Çıkışlı Mantık Devresi Doğruluk Tablosu
    3.3.  Mantık Devrelerinin Sentezi
      3.3.1.  Mantık Denklemini Kullanarak Mantık Devresi Oluşturmak
      3.3.2.  Miniterimler Yöntemiyle Mantık Devrelerinin Sentezi
        3.3.2.1.  İki Değişkenli Miniterim Devreleri
        3.3.2.2.  Üç Değişkenli Miniterimler
        3.3.2.3.  Dört Değişkenli Miniterimler
      3.3.3.  Miniterimlerle Mantık Devresi Çizimi
      3.3.4.  Maksiterimler Yöntemiyle Mantık Devrelerinin Sentezi
        3.3.4.1.  İki Değişkenli Maksiterim Devreleri
        3.3.4.2.  Üç Değişkenli Maksiterimler
        3.3.4.3.  Dört Değişkenli Maksiterimler
      3.3.5.  Maksiterimlerle Mantık Devresi Çizimi
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 4 - Boole Cebri
 Bölüm Hedefi
  4.  Boole Cebri
    4.1.  Başlıca Matematik Önermeleri
    4.2.  İşlemciler ve Önermelerle İlgili Sonuçlar
    4.3.  Boole Cebrinin Huntingon Önermeleriyle Tanımı
    4.4.  Boole Cebri Kurallarının Ayrıntılı İncelenmesi
      4.4.1.  Birim Güçlülük Kuralı
      4.4.2.  Birleşme Kuralı
      4.4.3.  Değişme Kuralı
      4.4.4.  Dağılma Kuralı
      4.4.5.  Birim Eleman
      4.4.6.  Baskınlık Kuralı
      4.4.7.  Ters Eleman Kuralı
      4.4.8.  Yutma Kuralı
      4.4.9.  DeMorgan Kuralı (DeMorgan Teoremi)
        4.4.9.1.  DeMorgan Kuralının Örnek Üzerinde İncelenmesi
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 5 - Karnaugh Haritaları
 Bölüm Hedefi
    5.1.  Karnaugh Haritaları (K - Haritaları)
    5.2.  İki-Değişkenli Karnaugh Haritalarının Genel Gösterimi
      5.2.1.  İki-Değişkenli K-Haritalarında Komşuluk
      5.2.2.  İki-Değişkenli K-Haritalarında Komşu Olmayan Hücreler
      5.2.3.  K-Haritalarında İki Komşu Hücrenin Gruplanması
      5.2.4.  K-Haritalarında Komşu Hücrelerin Çoklu Grupları
        5.2.4.1.  Çoklu Gruplara İlişkin Örnek 1
        5.2.4.2.  Çoklu Gruplara İlişkin Örnek 2
        5.2.4.3.  Çoklu Gruplara İlişkin Örnek 3
    5.3.  Bütün Hücreleri Aynı Değerde Olan K-Haritaları
    5.4.  İki-Değişkenli Doğruluk Tablolarının K-Haritaları
    5.5.  Üç-Değişkenli K-Haritaları
      5.5.1.  Üç-Değişkenli Doğruluk Tabloları ve K-Haritaları
      5.5.2.  Üç-Değişkenli K-Haritalarında Komşu Olmayan Hücreler
      5.5.3.  Üç-Değişkenli K-Haritalarında Komşu Hücrelerin Gruplanması
    5.6.  Dört-Değişkenli K-Haritaları
      5.6.1.  Dört-Değişkenli K-Haritalarında Komşuluk
        5.6.1.1.  Dört-Değişkenli K-Haritalarında Sadeleştirme Örnek 1
        5.6.1.2.  Dört-Değişkenli K-Haritalarında Sadeleştirme Örnek 2
        5.6.1.3.  Dört-Değişkenli K-Haritalarında Sadeleştirme Örnek 3
        5.6.1.4.  Dört-Değişkenli K-Haritalarında Sadeleştirme Örnek 4
    5.7.  K-Haritalarında Maksiterimler ile Sadeleştirme
      5.7.1.  Maksiterimler ile Sadeleştirme Örnek 1
      5.7.2.  Maksiterimler ile Sadeleştirme Örnek 2
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 6 - Birleşik Mantık Devrelerinin Tasarımı ve Uygulamaları
 Bölüm Hedefi
    6.1.  Birleşik Mantık Devrelerine Giriş
    6.2.  Birleşik Mantık Devrelerinin Tasarımı
      6.2.1.  Bir Birleşik Mantık Devresinin Tasarımı - Örnek
        6.2.1.1.  Mantık Sembolü ve Giriş/Çıkış Değişkenlerinin Tasarımı
        6.2.1.2.  Doğruluk Tablosunun Oluşturulması
        6.2.1.3.  Mantık Denkleminin Sadeleştirilmesi ve Mantık Devresinin Çizimi
    6.3.  Toplayıcılar ve Toplama Devreleri
      6.3.1.  Yarım Toplayıcı Tasarımı
        6.3.1.1.  Yarım Toplayıcı Mantık Devresinin Çizimi
      6.3.2.  Özel-VEYA Kapısı (Exclusive-OR Gate "XOR")
        6.3.2.1.  Özel-VEYA Kapısı ile Yarım Toplayıcı Tasarımı
      6.3.3.  Tam Toplayıcı Tasarımı - Mantık Sembolü ve Doğruluk Tablosu
      6.3.4.  Tam Toplayıcı Tasarımı - K-haritaları ve Mantık Devresi
      6.3.5.  Yarım Toplayıcı Kullanarak Tam Toplayıcı Tasarımı
      6.3.6.  İki-İkillik Toplayıcı Devresi Tasarımı
      6.3.7.  Toplama Devrelerine İlişkin Tümleşik Devreler
    6.4.  Çıkartma Devreleri
      6.4.1.  2'ye Tümleme Yöntemiyle Çıkartma Devresi Tasarımı
    6.5.  Karşılaştırma Devreleri
      6.5.1.  İki-İkillik Karşılaştırma Devresi
        6.5.1.1.  İki-İkillik Karşılaştırma Devresinin Doğruluk Tablosu
        6.5.1.2.  İki-İkillik Karşılaştırma Devresi Çıkışlarının Sadeleştirilmesi
        6.5.1.3.  İki-İkillik Karşılaştırma Devresinin Çizimi
      6.5.2.  Karşılaştırma Devrelerine İlişkin Tümleşik Devreler
      6.5.3.  Kaskat Karşılaştırma Devreleri
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 7 - Kodlayıcılar ve Kodçözücüler
 Bölüm Hedefi
    7.1.  Kodlayıcılar
      7.1.1.  Kodlayıcı Devrelerin Özellikleri
        7.1.1.1.  İki-İkil Kodlayıcı Devresinin Doğruluk Tablosu
        7.1.1.2.  İki-İkil Kodlayıcı Devresi Çıkışlarının Sadeleştirilmesi
        7.1.1.3.  İki-İkil Kodlayıcı Devresinin Çizimi
      7.1.2.  İki-İkil Öncelikli Kodlayıcı
        7.1.2.1.  İki-İkil Öncelikli Kodlayıcı Çıkışlarının Sadeleştirilmesi
        7.1.2.2.  İki-İkil Öncelikli Kodlayıcı Mantık Devresinin Çizimi
      7.1.3.  BCD Kodlayıcı Devreleri
      7.1.4.  Kodlayıcı Devrelerine İlişkin 74147 Tümleşik Devresi
      7.1.5.  Kodlayıcı Devrelerine İlişkin 74148 Tümleşik Devresi
    7.2.  Kodçözücüler
      7.2.1.  2 x 4 Kodçözücü Tasarımı
        7.2.1.1.  2 x 4 Kodçözücü Doğruluk Tablosu ve Mantık Devresi
      7.2.2.  3 x 8 Kodçözücü Tasarımı
        7.2.2.1.  3 x 8 Kodçözücü Doğruluk Tablosu ve Mantık Devresi
      7.2.3.  Kodçözücü Devrelerine İlişkin 74138 Tümleşik Devresi
      7.2.4.  Kodçözücü Devrelerine İlişkin 74154 Tümleşik Devresi
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 8 - Çoğullayıcılar ve Tekilleyiciler
 Bölüm Hedefi
    8.1.  Çoğullayıcılar
      8.1.1.  İki-Kanal Çoğullayıcı Mantık Sembolü
      8.1.2.  İki-Kanal Çoğullayıcı Çalışma İlkeleri
      8.1.3.  İki-Kanal Çoğullayıcı Tasarımı
      8.1.4.  4-Kanal Çoğullayıcı Mantık Sembolü
      8.1.5.  4-Kanal Çoğullayıcı Çalışma İlkeleri
      8.1.6.  4-Kanal Çoğullayıcı Tasarımı
      8.1.7.  İki-Kanal 2-İkil Çoğullayıcı
        8.1.7.1.  İki-Kanal 2-İkil Çoğullayıcı Mantık Devresi
    8.2.  Üç Durumlu Mantık Kavramı
      8.2.1.  Üç Durumlu Tampon Kapısı
      8.2.2.  Üç Durumlu Diğer Mantık Kapıları (DEĞİL, VE, VEYA Kapıları)
        8.2.2.1.  Üç Durumlu DEĞİL Kapısı Doğruluk Tablosu
        8.2.2.2.  Üç Durumlu VE Kapısı Doğruluk Tablosu
        8.2.2.3.  Üç Durumlu VEYA Kapısı Doğruluk Tablosu
    8.3.  Üç Durumlu Mantık Kapılarıyla Çoğullayıcı Tasarımı
    8.4.  Çoğullayıcı Tümleşik Devreleri
    8.5.  Tekilleyiciler
      8.5.1.  İki-Kanal 1-İkil Tekilleyici Mantık Sembolü
      8.5.2.  İki-Kanal 1-İkil Tekilleyicinin Çalışma İlkeleri
      8.5.3.  İki-Kanal 1-İkil Tekilleyici Tasarımı
        8.5.3.1.  İki-Kanal 1-İkil Tekilleyici Tasarımı (Devam)
      8.5.4.  Dört-Kanal 1-İkil Tekilleyici Mantık Sembolü
      8.5.5.  Dört-Kanal 1-İkil Tekilleyici Çalışması ve Tasarımı
      8.5.6.  İki-Kanal 2-İkil Tekilleyici ve Tasarımı
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 9 - Eşlik Devreleri ve Aritmetik Mantık Birimi Tasarımı
 Bölüm Hedefi
    9.1.  Eşlik Denetimi
      9.1.1.  Eşlik Üreteç Devreleri
        9.1.1.1.  Eşlik Devresi Doğruluk Tablosu
        9.1.1.2.  Eşlik Üreteç Devresi Mantık Denklemi
      9.1.2.  Eşlik Denetim Devresi Mantık Sembolü
      9.1.2.1  Eşlik Üreteç/Denetçi Mantık Devresi ve Çalışması
      9.1.3.  Eşlik Üreteç/Denetçi Devrelerine İlişkin Tümleşik Devreler
    9.2.  Aritmetik, Mantık ve Karar Birimi
      9.2.1.  Bayraklar
      9.2.2.  Aritmetik-Mantık Birimi Tasarımı
      9.2.3.  4-İkil Aritmetik Mantık Birimi İç Yapısı
        9.2.3.1.  Aritmetik Birimin İç Yapısı
          9.2.3.1.1.  2'ye Tümleme Devresi
          9.2.3.1.2.  1 Arttırma Devresi
        9.2.3.2.  Mantık Biriminin İç Yapısı
          9.2.3.2.1.  Mantık İşlemi Devreleri
      9.2.4.  Aritmetik Mantık Birimine İlişkin Tümleşik Devreler
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 10 - Sıralı Mantık Devreleri
 Bölüm Hedefi
    10.1.  Sıralı Mantık Kavramı
    10.2.  Mandal (Latch) Devresi (S-R VEYADEĞİL Mandalı)
      10.2.1.  S-R VEYADEĞİL Mandalının Çalışması
    10.3.  S-R VEDEĞİL Mandalı
      10.3.1.  S-R VEDEĞİL Mandalının Çalışması
    10.4.  Kapılı S-R Mandalı (Gated S-R Latch)
      10.4.1.  Kapılı S-R VEDEĞİL Mandalının Çalışması
    10.5.  İkidurumlu Elemanlar (Flip-Flops)
    10.6.  S-R İkidurumlusu (S-R Flip-Flop)
      10.6.1.  İkidurumlu Devrelerin Tetikleme Dönüşümleri
      10.6.2.  Pozitif Kenar-Tetiklemeli S-R İkidurumlunun Çalışması
      10.6.3.  Negatif Kenar-Tetiklemeli S-R İkidurumlunun Çalışması
      10.6.4.  S-R İkidurumlunun Durum Geçiş Tabloları
    10.7.  T İkidurumlu (T Flip-Flop)
      10.7.1.  T İkidurumlunun Pozitif ve Negatif Kenar-Tetiklenmesi
    10.8.  D İkidurumlu (D Flip-Flop)
      10.8.1.  D İkidurumlunun Pozitif ve Negatif Kenar-Tetiklenmesi
    10.9.  J-K İkidurumlu
      10.9.1.  J-K İkidurumlunun Çalışması
      10.9.2.  J-K İkidurumlu Tabloları
    10.10.  Ana-Uydu İkidurumluları (Master-Slave Flip-Flops)
      10.10.1.  Ana-Uydu S-R İkidurumlusu
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 11 - Senkron Sayıcıların Tasarımı
 Bölüm Hedefi
  11.  Senkron Sayıcıların Tasarımı
    11.1.  İki-İkil Senkron İleri Sayıcı
      11.1.1.  İki-İkil Senkron İleri Sayıcı Durum Diyagramı
      11.1.2.  İki-İkil Senkron İleri Sayıcı Durum Tablosu
      11.1.3.  İki-İkil Senkron İleri Sayıcı Geçiş Tablosu
        11.1.3.1.  İkidurumluların Durum Geçişleri
        11.1.3.2.  İkidurumlulara İlişkin Uyarma Tabloları
      11.1.4.  İki-İkil Senkron İleri Sayıcı Uyarma Tablosu
      11.1.5.  Uyarma Karnaugh Haritaları ve Uyarma Denklemleri
      11.1.6.  İki-İkil Senkron İleri Sayıcı Mantık Devresi
    11.2.  İki-İkil Senkron Geri Sayıcı
      11.2.1.  İki-İkil Senkron Geri Sayıcı - Durum Diyagramı
      11.2.2.  İki-İkil Senkron Geri Sayıcı - Durum ve Geçiş Tabloları
      11.2.3.  İki-İkil Senkron Geri Sayıcı Uyarma Tabloları
      11.2.4.  İki-İkil Senkron Geri Sayıcı Uyarma K-Haritaları ve Denklemleri
      11.2.5.  İki-İkil Senkron Geri Sayıcı Mantık Devresi
    11.3.  İkidurumlu Uyarma Tablolarına Genel Bakış
    11.4.  Sayıcılara İlişkin Tümleşik Devreler
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 12 - Yazmaçlar
 Bölüm Hedefi
  12.  Yazmaçlar
    12.1.  Koşut Yazmaçlar
      12.1.1.  Koşut Yazmaç Mantık Devresi
      12.1.2.  8-İkil Koşut Yazmaç
      12.1.3.  Çıkışları Üçdurumlu Koşut Yazmaçlar
        12.1.3.1.  Çıkışları Üçdurumlu Koşut Yazmaç Mantık Devresi
      12.1.4.  İkiyönlü Koşut Yazmaçlar
    12.2.  Seri Yazmaçlar
      12.2.1.  Seri-girişli Koşut-çıkışlı Yazmaçlar
        12.2.1.1.  Seri-girişli Koşut-çıkışlı Yazmaçların Çalışması
      12.2.2.  Sekiz-İkil Öteleme Yazmacı
      12.2.3.  Seri-girişli Seri-çıkışlı Öteleme Yazmacı
      12.2.4.  Koşut-girişli Seri-çıkışlı Yazmaçlar
        12.2.4.1.  Koşut-girişli Seri-çıkışlı Yazmaç Mantık Devresi
        12.2.4.2.  Koşut-girişli Seri-çıkışlı Yazmacın Çalışması
      12.2.5.  İkiyönlü Öteleme Yazmaçları
        12.2.5.1.  İkiyönlü Öteleme Yazmaç Mantık Devresi
        12.2.5.2.  İki Yönlü Öteleme Yazmacının Çalışması
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 13 - Yazmaç Dizileri
 Bölüm Hedefi
  13.  Yazmaç Dizileri
    13.1.  Seçici Hatlı Yazmaç Dizileri
      13.1.1.  Seçici Hatlı Yazmaç Dizilerinin Çalışması
    13.2.  4 x 4 Yazmaç Dizisi Devresi
      13.2.1.  4 x 4 Yazmaç Dizisi Mantık Sembolü
    13.3.  8 x 4 Yazmaç Dizisi Mantık Sembolü
      13.3.1.  8 x 4 Yazmaç Dizisi Tasarımı
    13.4.  4 x 8 Yazmaç Dizisi Mantık Sembolü
    13.5.  16 x 4 Yazmaç Dizisi Tasarımı - I
    13.6.  16 x 4 Yazmaç Dizisi Tasarımı - II
    13.7.  4 x 16 Yazmaç Dizisi Tasarımı
    13.8.  4 x 8 Yazmaç Dizisi Tasarımı
    13.9.  8 x 8 Yazmaç Dizisi Tasarımı
    13.10.  Yazmaç Dizilerine İlişkin Tümleşik Devreler
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 Ders Sonu


İndirme Linkleri:
Mesaj içeriğini görmek için kayıt ve giriş gerektirir
okanbilke@gmail.com
Kullanıcı avatarı
okanbilke
Site Kurucusu
Site Kurucusu
 
Mesajlar: 721
Beğendiklerim: 0 mesaj
Beğenilenlerim: 0 mesaj
Kayıt: 15 Mar 2013 13:09
Konum: Ankara

Reklam

Dön Diğer Ders Notları

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir


  • Reklam
cron