duyuruElektroArge.com'a Hoşgeldiniz. Üye Olmak İçin Tıklayın. duyuru

houseForum ana sayfa   iletişimİletişim   bilgiSSS  
kırmızı yeşil mavi
ekleKayıt  anahtarGiriş
evForum ana sayfa goE-Kütüphane goDers Notları goProgramlama Ders Notları
 

  • Reklam

Yazılım Müh. Giriş - Ahmet Yesevi Üni. - Dr. Ali Arifoğlu

Programlama İle İlgili Ders Notları Dökümantasyon Alanı.

Yazılım Müh. Giriş - Ahmet Yesevi Üni. - Dr. Ali Arifoğlu

Mesajgönderen okanbilke » 25 Nis 2013 20:34

Yazılım Mühendisliğine Giriş - Ahmet Yesevi Üniversitesi - Dr. Ali Arifoğlu

İçerik:
Kod: Tümünü seç
 Ders Hakkında
 Dersin Hedefi
 BÖLÜM 1 - Yazılım Mühendisliği Gerçeği
 Bölüm Hedefi
    1.1.  Yazılımın Evrimi
    1.2.  Temel Kavramlar
      1.2.1.  Yazılım
      1.2.2.  Yazılım-Donanım Karşılaştırması
      1.2.3.  Tipik Bir Yazılım Üretim Ortamı
      1.2.4.  Yazılım Mühendisliği
      1.2.5.  Yazılım Mühendisi
      1.2.6.  Yazılım Hataları
        1.2.6.1.  Yazılımların Sınanması
        1.2.6.2.  Hataların "Yayılma" Özelliği
      1.2.7.  Yazılım Maliyetleri
      1.2.8.  Yazılım Sistemlerinin Sınıflandırması
      1.2.9.  Yazılım Kalite Sağlama
 Sorular
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 2 - Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü
 Bölüm Hedefi
    2.1.  Giriş: Temel Adımlar
 Yazılım Yaşam Döngüsü
    2.2.  Belirtim Yöntemleri
    2.3.  Süreç Modelleri
      2.3.1.  Gelişigüzel Model
      2.3.2.  Barok Model
      2.3.3.  Çağlayan Modeli
        2.3.3.1.  Çağlayan Modeli Temel Sorunları
      2.3.4.  V Modeli
        2.3.4.1.  V Modeli'nin Temel Çıktıları
      2.3.5.  Helezonik Model
        2.3.5.1.  Helezonik Model'in Üstün Yönleri
        2.3.5.2.  Helezonik Model'in Uyarımları
 VP Süreç Modeli
 Örnek - 1
 Örnek - 2
 Prototip Geliştirmedeki İş Adımları
 Evrimsel Geliştirme Süreç Modeli
 Artımsal Geliştirme Süreç Modeli
 Temel İş Bölümleme Yapısı
 Araştırma Tabanlı Süreç Modeli
    2.4.  Metodolojiler
 Bir Metodoloji Örneği
 Alınan Dersler
 Sorular
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 3 - Yazılım/Bilgi Sistemi Geliştirme Aşamaları
 Bölüm Hedefi
    3.1.  Giriş
    3.2.  Proje Kaynakları
      3.2.1.  İnsan Kaynakları
      3.2.2.  Donanım Kaynakları
      3.2.3.  Yazılım Kaynakları
    3.3.  Proje Maliyetleri
      3.3.1.  Gözlemlenebilecek Değerler
      3.3.2.  Maliyet Kestirim Yöntemleri
        3.3.2.1.  İşlev Noktaları Yöntemi
 Problem Bilgi Ortamının İncelenmesi
 Problem Teknik Karmaşıklığının İncelenmesi
 İşlev Nokta Sayısı Hesaplama
        3.3.2.2.  Etkin Maliyet Modeli - COCOMO
 Temel Model
 Ara Model
 Ayrıntı Modeli
      3.3.3.  Maliyet Kestirim Metodolojisi
        3.3.3.1.  Metodoloji Gereksinimi
        3.3.3.2.  Metodoloji
    3.4.  Proje Ekip Yapısı Oluşturma
      3.4.1.  Yüklenici Proje Ekip Yapısı
 Yazılım Üretim Ekipleri
      3.4.2.  İş Sahibi Proje Ekip Yapısı
    3.5.  Proje Planı
 Sorular
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 4 - Sistem Çözümleme
 Bölüm Hedefi
    4.1.  Giriş
    4.2.  Gereksinim Nedir?
    4.3.  Gereksinim Türleri
    4.4.  Gereksinim Özellikleri
 Örnek - 1
    4.5.  Sistem Çözümleme Çalışması
      4.5.1.  Mevcut Sistemin İncelemesi
      4.5.2.  Önerilen Sistemin Modellemesi - Mantıksal Tasarım
      4.5.3.  Kullanılan Yöntemler
        4.5.3.1.  Gereksinim Verisi Toplama
  1.  Sorma Yöntemi
 Karşılıklı Görüşme
 Anket
  2.  Psikolojik Türetme Teknikleri
  3.  İstatistiksel Teknikler
        4.5.1.2.  Veri Modelleme Yöntemleri
 Nesne-İlişki Şemaları
 Örnek - 1
 Nesne İlişkileri
 Veri Sözlüğü
        4.5.1.3.  Süreç/İşlem Modelleme Yöntemleri
  1.  Veri Akış Diyagramları
 VAD Neyi Gösterir?
 VAD Neyi Göstemez?
  2.  Süreç Tanımlama Dili (STD)
 Süreç Tanımları
    4.6.  Kullanıcı Arayüz Prototipleme (KAP)
      4.6.1.  KAP İçin Ekranlar Nasıl Hazırlanır?
      4.6.2.  KAP İçin Raporlar Nasıl Hazırlanır?
    4.7.  Sistem Çözümleme Raporu İçeriği
    4.8.  Çözümleme Çalışması Nasıl Değerlendirilir?
      4.8.1.  Tamlık ve Tutarlılık
      4.8.2.  VAD Dengeleme
      4.8.3.  Olurluluk
      4.8.4.  VAD Ayrıştırma
 Alınan Dersler
 Sorular
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 5 - Tasarım
 Bölüm Hedefi
    5.1.  Giriş
    5.2.  Tasarım Kavramları
      5.2.1.  Modülerlik (Birimsellik)
      5.2.2.  İşlevsel Bağımsızlık
    5.3.  Veri Tasarımı
    5.4.  Yapısal Tasarım
      5.4.1.  Genel Tasarım
        5.4.1.1.  Dönüştürme Akışları
        5.4.1.2.  Ara İşlem Akışları
        5.4.1.3.  Yapı Diyagramlarında İlk Adım
        5.4.1.4.  Yapı Diyagramlarında İkinci Adım
        5.4.1.5.  Genel Prensipler
      5.4.2.  Ayrıntı Tasarım - Süreç/İşlem Tasarımı
        5.4.2.1.  Yapısal Program Yapıları
        5.4.2.2.  Program Akış Diyagramları
        5.4.2.3.  Kutu Diyagramları
        5.4.2.4.  Karar Tabloları
        5.4.2.5.  Program Tasarım Dili
    5.5.  Tasarlanması Gereken Ortak Alt Sistemler
      5.5.1.  Yetkilendirme Alt Sistemi
      5.5.2.  Güvenlik Alt Sistemi
      5.5.3.  Yedekleme Alt Sistemi
      5.5.4.  Veri İletişim Alt Sistemi
        5.5.4.1.  Çevrim-içi Veri İletişimi
        5.5.4.2.  Çevrim-dışı Veri İletişimi
      5.5.5.  Arşiv Alt Sistemi
      5.5.6.  Dönüştürme Alt Sistemi
    5.6.  Kullanıcı Arayüz Tasarımı
      5.6.1.  Kullanıcı Arayüzü Özellikleri
        5.6.1.1.  Genel Prensipler
        5.6.1.2.  Bilgi Gösterimi
        5.6.1.3.  Veri Girişi
        5.6.1.4.  Pratik İpuçları
      5.6.2.  Kullanıcı Arayüz Prototipi
    5.7.  Diğer Tasarım Etkinlikleri
    5.8.  Tasarım Çalışmasının Değerlendirilmesi
      5.8.1.  Tasarımın Gözden Geçirilmesi
        5.8.1.1.  Başlangıç Tasarım Gözden Geçirme
        5.8.1.2.  Ayrıntılı Tasarım Gözden Geçirme
      5.8.2.  Tasarım Kalite Ölçütleri
        5.8.2.1.  Bağlaşım
 Bağlaşım Hesaplama
 Adım-1: Her Modül İkilisi İçin Bağlaşım Düzeyi Hesaplama
 Örnek
 Adım-2: Tüm Tasarımın Bağlaşım Düzeyinin Hesaplanması
        5.8.2.2.  Yapışıklık
 Yapışıklık Hesaplama
 Yapışıklık Düzeyine Karar Verilmesi
    5.9.  Tasarım Raporu İçeriği
 Örnek Tasarım Raporu İçeriği
 Alınan Dersler
 Sorular
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 6 - Gerçekleştirim
 Bölüm Hedefi
    6.1.  Giriş
    6.2.  Yazılım Geliştirme Ortamları
      6.2.1.  Programlama Dilleri
      6.2.2.  Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
        6.2.2.1.  Veritabanı Yaklaşımının Geleneksel Kütük Kavramından Ayıran Özellikler
  1.  Veri Sözlüğü
  2.  Veri Soyutlama
  3.  Program-Veri ve Program-İşlem Bağımsızlığı
  4.  Birden Çok Kullanıcı Desteği
  5.  Verinin Birden Fazla İşlem Arasında Paylaşımı
        6.2.2.2.  VTYS Kullanımının Ek Yararları
        6.2.2.3.  Veri Modelleri
        6.2.2.4.  Şemalar
        6.2.2.5.  VTYS Mimarisi
        6.2.2.6.  Veritabanı Dilleri ve Arabirimleri
        6.2.2.7.  Veri Tabanı Sistem Ortamı
        6.2.2.8.  VTYS'nin Sınıflandırılması
      6.2.3.  Hazır Program Kitaplıkları
      6.2.4.  CASE Araç ve Ortamları
    6.3.  Kodlama Stili
      6.3.1.  Açıklama Satırları
      6.3.2.  Kod Biçimlemesi
      6.3.3.  Anlamlı İsimlendirme
      6.3.4.  Yapısal Programlama Yapıları
    6.4.  Program Karmaşıklığı
    6.4.1  Programın Çizge Biçimine Dönüştürülmesi
      6.4.2.  McCabe Karmaşıklık Ölçütü Hesaplama
        6.4.2.1.  McCabe Ölçütü
    6.5.  Olağan Dışı Durum Çözümleme
      6.5.1.  Olağandışı Durum Tanımları
      6.5.2.  Farklı Olağandışı Durum Çözümleme Yaklaşımları
    6.6.  Kod Gözden Geçirme
      6.6.1.  Gözden Geçirme Sürecinin Düzenlenmesi
    6.6.2  Gözden Geçirme Sırasında Kullanılacak Sorular
        6.6.2.1.  Öbek Arayüzü
        6.6.2.2.  Giriş Açıklamaları
        6.6.2.3.  Veri Kullanımı
        6.6.2.4.  Öbeğin Düzenlenişi
        6.6.2.5.  Sunuş
 Alınan Dersler
 Sorular
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 7 - Yazılım Doğrulama ve Geçerleme
 Bölüm Hedefi
    7.1.  Giriş
    7.2.  Sınama Kavramları
    7.3.  Doğrulama ve Geçerleme Yaşam Döngüsü
    7.4.  Sınama Yöntemleri
      7.4.1.  Beyaz Kutu Sınaması
      7.4.2.  Temel Yollar Sınaması
    7.5.  Sınama ve Bütünleştirme Stratejileri
      7.5.1.  Yukarıdan Aşağı Sınama ve Bütünleştirme
  1.  Yaklaşım: Düzey Öncelikli Bütünleştirme
  2.  Yaklaşım: Derinlik Öncelikli Bütünleştirme
      7.5.2.  Aşağıdan Yukarıya Sınama ve Bütünleştirme
    7.6.  Sınama Planlaması
    7.7.  Sınama Belirtimleri
    7.8.  Yaşam Döngüsü Boyunca Sınama Etkinlikleri
    7.9.  Bir Uygulama: Görsel Yazılım Geliştirme Ortamında Sınama
      7.9.1.  Sınama Ortamı Oluşturulması
      7.9.2.  Sınama Yöntemlerine Karar Verilmesi
      7.9.3.  Kullanıcı Sınama Eğitimi
      7.9.4.  Sınamaların Yapılması
 Alınan Dersler
 Sorular
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 8 - Bakım
 Bölüm Hedefi
    8.1.  Giriş
    8.2.  Kurulum
      8.2.1.  Yerinde Destek Organizasyonu
    8.3.  Yazılım Bakımı
      8.3.1.  Tanım
      8.3.2.  Bakım Süreç Modeli
        8.3.2.1.  Sorun Tanımlama Süreci
        8.3.2.2.  Çözümleme Süreci
        8.3.2.3.  Tasarım Süreci
        8.3.2.4.  Gerçekleştirim Süreci
        8.3.2.5.  Sistem Sınama Süreci
        8.3.2.6.  Kabul Sınaması Süreci
        8.3.2.7.  Kurulum Süreci
 Alınan Dersler
 Sorular
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 9 - Nesneye Yönelik Çözümleme ve Tasarım
 Bölüm Hedefi
    9.1.  Nesneye Yönelik Kavramlar
      9.1.1.  Sarma
      9.1.2.  Kalıtım
      9.1.3.  Çok Şekillilik
 Özet
    9.2.  Nesneye Yönelik Çözümleme
      9.2.1.  Genel Olarak NY Metodolojiler
      9.2.2.  Gereksinim Belirleme Çalışmaları
        9.2.2.1.  Kullanım Durumları
        9.2.2.2.  Sınıf/Sorumluluk/İşbirlikçi Modeli
    9.3.  Nesneye Yönelik Çözümleme Teknikleri
      9.3.1.  Yapısal İlişkiler
 Çoklu Kalıtım
      9.3.2.  İlişkilerin Gösterimi
      9.3.3.  İşbirliği Diyagramları
      9.3.4.  Davranış Modellemesi
    9.4.  Nesneye Yönelik Tasarım
      9.4.1.  Nesneye Yönelik Tasarım Metodolojileri
 Bazı NY Metodolojilerinin Tasarım Yöntemleri
      9.4.2.  Genel Olarak NY Metodolojiler
      9.4.3.  Genel Sistem Tasarımı
        9.4.3.1.  Çözümleme Modelinin Ayrıştırılması
        9.4.3.2.  Eşzamanlılık ve Alt Sistem Belirleme
        9.4.3.3.  Görev Yönetimi Bileşeni
        9.4.3.4.  Veri Yönetim Bileşeni
        9.4.3.5.  Kaynak Yönetimi Bileşeni
        9.4.3.6.  Kullanıcı Arayüzü Bileşeni
        9.4.3.7.  Alt Sistemler Arası İletişim
      9.4.4.  Nesne Tasarımları
        9.4.4.1.  Nesne Tanımı
        9.4.4.2.  Yordam ve Veri Yapısı Tasarımı
        9.4.4.3.  Tasarım Kalıpları
 Alınan Dersler
 Sorular
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 10 - Yazılım Mimarileri
 Bölüm Hedefi
    10.1.  Giriş
    10.2.  İstemci Sunucu Mimarileri
      10.2.1.  İstemci
      10.2.2.  Sunucu
        10.2.2.1.  Sunucu Türleri
  1.  Kütük Sunucuları
  2.  Veri Tabanı Sunucuları
  3.  Ara işlem Sunucuları
  4.  Nesne Sunucuları
  5.  Web Sunucuları
 WWW Standartları
      10.2.3.  İki Katmanlı Mimariler
      10.2.4.  Üç Katmanlı Mimariler -1
 Üç Katmanlı Mimariler -2
      10.2.5.  İki ve Üç Katmanlı Mimarilerin Karşılaştırması
 İki ve Üç Katmanlı Mimarilerin Karşılaştırma Kriterleri
      10.2.6.  İ/S Mimarisinin Yararları ve Aksak Yönleri
    10.3.  WAP Mimarisi
      10.3.1.  WAP Programlama Modeli
      10.3.2.  WAP Ağı Nasıl Çalışır?
    10.4.  Bileşen-Tabanlı Mimariler
 Sorular
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 11 - Yazılım Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi
 Bölüm Hedefi
    11.1.  Giriş
    11.2.  Yazılım Kalitesi Etkenleri
 Yazılım Kalitesi Etkenleri ve Ölçümler Arasındaki İlişki
    11.3.  Gözden Geçirme
 Hata Büyütme Modeli
    11.4.  İstatistiksel Kalite Güvencesi
    11.5.  Konfigürasyon Yönetimi
      11.5.1.  Eşik Çizgileri
      11.5.2.  Yazılım Konfigürasyon Nesneleri
      11.5.3.  Sürüm Yönetimi
      11.5.4.  Değişiklik Yönetimi
    11.6.  Kalite Yönetim Yapısının Oluşturulması
      11.6.1.  Kalite Ekibinin Oluşturulması
        11.6.1.1.  Kalite Yöneticisi (KY)
        11.6.1.2.  Kalite Çemberi
        11.6.1.3.  Kalite Danışmanı (KD)
        11.6.1.4.  Dış Denetçi
        11.6.1.5.  Kalite Uzmanları
        11.6.1.6.  Sınayıcılar
        11.6.1.7.  Belgeleme Uzmanı
        11.6.1.8.  Denetçi
      11.6.2.  Kalite Sağlama Planının Hazırlanması
        11.6.2.1.  Yönetim
        11.6.2.2.  Belgeleme
        11.6.2.3.  Standartlar ve Ölçütler
        11.6.2.4.  Gözden Geçirme ve Denetimler
        11.6.2.5.  Sınamalar
        11.6.2.6.  Sorun Raporlama ve Düzeltme Yöntemleri
        11.6.2.7.  Araç, Yöntem ve Metodolojiler
      11.6.3.  Proje Boyunca Kalite İşlemlerinin Uygulanması
 Alınan Dersler
 Sorular
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 12 - CASE
 Bölüm Hedefi
    12.1.  CASE: Bilgisayar Destekli Yazılım Araçları
      12.1.1.  CASE Araçları-1
      12.1.2.  CASE Araçları-2
      12.1.3.  CASE Araçları'nın Tümleştirilmesi
    12.2.  CASE Araçlarında Bütünleştirme
      12.2.1.  Veri Bütünleştirmesi
      12.2.2.  Denetim Bütünleştirmesi
      12.2.3.  Arayüz Bütünleştirmesi
    12.3.  CASE Araç Grupları
      12.3.1.  Bilgi Mühendisliği Araçları
      12.3.2.  Süreç Modelleme Araçları
      12.3.3.  Proje Planlama Araçları
      12.3.4.  Risk Çözümleme Araçları
      12.3.5.  Proje Yönetimi Araçları
      12.3.6.  Gereksinim Tanımlama Araçları
      12.3.7.  Ölçüm ve Ölçme Yönetimi Araçları
      12.3.8.  Belgeleme Araçları
      12.3.9.  Sistem Yazılımı Araçları
      12.3.10.  Kalite Araçları
      12.3.11.  Veritabanı Yönetim Araçları
      12.3.12.  Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Araçları
      12.3.13.  Çözümleme ve Tasarım Araçları
      12.3.14.  Benzetim Araçları
      12.3.15.  Kullanıcı Arayüzü Araçları
      12.3.16.  Öntipleme Araçları
      12.3.17.  Programlama Araçları
      12.3.18.  Bütünleştirme ve Sınama Araçları
      12.3.19.  Durağan Çözümleme Araçları
      12.3.20.  Dinamik Çözümleme Araçları
      12.3.21.  Sınama Yönetim Araçları
      12.3.22.  İstemci/Sunucu Sınama Araçları
      12.3.23.  Değişim mühendisliği Araçları
    12.4.  Bütünleşik bir CASE Aracı Örneği : Oracle Designer
    12.5.  Bütünleşik bir CASE Aracı Örneği : Oracle Designer
 Oracle Designer Araçları
  1.  Process Modeler
  2.  Function Hierarchy Diagrammer
  3.  Entity Relationship Diagrammer
  4.  Dataflow Diagrammer
  5.  Database Design Transformer
  6.  Application Design Transformer
  7.  Repository Administration Utility
  8.  Repository Reports
 Alınan Dersler
 Sorular
 Değerlendirme Soruları

 Kaynaklar
 Ders Sonu


Örnek:
Resim


Mesaj içeriğini görmek için kayıt ve giriş gerektirir
okanbilke@gmail.com
Kullanıcı avatarı
okanbilke
Site Kurucusu
Site Kurucusu
 
Mesajlar: 721
Beğendiklerim: 0 mesaj
Beğenilenlerim: 0 mesaj
Kayıt: 15 Mar 2013 13:09
Konum: Ankara

Reklam

Re: Yazılım Müh. Giriş - Ahmet Yesevi Üni. - Dr. Ali Arifoğl

Mesajgönderen epistle » 25 Kas 2013 13:27

içerik hatalı hocam. dosya için farklı bir anlatım var. üstteki açıklama ile uymuyor. başka bir kişinin anlatımı var.
kontrol edebilirseniz güzel olur
Kullanıcı avatarı
epistle
Yeni Üye
Yeni Üye
 
Mesajlar: 1
Beğendiklerim: 0 mesaj
Beğenilenlerim: 0 mesaj
Kayıt: 25 Kas 2013 10:52

Re: Yazılım Müh. Giriş - Ahmet Yesevi Üni. - Dr. Ali Arifoğl

Mesajgönderen okanbilke » 25 Kas 2013 22:04

epistle yazdı:içerik hatalı hocam. dosya için farklı bir anlatım var. üstteki açıklama ile uymuyor. başka bir kişinin anlatımı var.
kontrol edebilirseniz güzel olur


tamamen benim hatam düzeltildi.
okanbilke@gmail.com
Kullanıcı avatarı
okanbilke
Site Kurucusu
Site Kurucusu
 
Mesajlar: 721
Beğendiklerim: 0 mesaj
Beğenilenlerim: 0 mesaj
Kayıt: 15 Mar 2013 13:09
Konum: Ankara


Dön Programlama Ders Notları

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


  • Reklam
cron