duyuruElektroArge.com'a Hoşgeldiniz. Üye Olmak İçin Tıklayın. duyuru

houseForum ana sayfa   iletişimİletişim   bilgiSSS  
kırmızı yeşil mavi
ekleKayıt  anahtarGiriş
evForum ana sayfa goE-Kütüphane goDers Notları goBilgisayar Ders Notları
 

  • Reklam

Bilgisayar Mimarisi-Ahmet Yesevi Uni-Prof.Dr.Fikret Gürgen

Bilgisayar Dersleri İle İlgili Ders Notları Dökümantasyon Alanı.

Bilgisayar Mimarisi-Ahmet Yesevi Uni-Prof.Dr.Fikret Gürgen

Mesajgönderen okanbilke » 18 Ara 2013 05:10

İçerik:
Kod: Tümünü seç
 Ders Hakkında
 Ders Hedefi
 BÖLÜM 1-CISC ve RISC Merkezli İşlem Birimleri
 Bölüm Hedefi
    1.1.  CISC ve RISC Bilgisayarların Karakteristikleri
      1.1.1.  CISC Karakteristikleri
      1.1.2.  RISC Karakteristikleri
        1.1.2.1.  RISC Yapısının Diğer Önemli Karakteristikleri
    1.2.  Güçlü Bilgisayar Yapısı (POWER PC)
    1.3.  RISC'in Örtüşmüş Hızlı Bellek Pencereleri Yapısı
      1.3.1.  Pencere Organizasyonu
    1.4.  CISC ve RISC Komutları
      1.4.1.  Veri Transfer Komutları
        1.4.1.1.  Veri Transfer Adres Modları
        1.4.1.2.  RISC Mimarisinin Veri Transferi İle Komut Örnekleri
      1.4.2.  Veri İşleme Komutları
      1.4.3.  Program Kontrol Komutları
    1.5.  Temel CISC ve RISC Farkları
      1.5.1.  CISC Programlama Örneği
      1.5.2.  RISC Programlama Örneği
    1.6.  Program Kontrol Örneği
      1.6.1.  Durum Bitleri Koşulları (status bit conditions)
        1.6.1.1.  Durum Bitleri Koşullarına Ait Bazı Örnekler
        1.6.1.2.  Durum Bitleri Koşullarına Ait Sayısal Örnek
    1.7.  Alt Rutin (Subroutine) Çağırma ve Dönüş
      1.7.1.  Alt Rutinin Çağrılma İşleminin Gerçekleştirilmesi
        1.7.1.1.  Alt Rutinden Dönüş
      1.7.2.  Kendisini Çağıran (Recursive Subroutine) Alt Rutin
    1.8.  Kesinti (Interrupt) Detayları
      1.8.1.  Kesinti İşlemi ile Alt Rutin Çağırma İşlemi Arasındaki Fark
      1.8.2.  Kesinti Tipleri
    1.9.  İşletim ve Kullanıcı Modu
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları-1

 Değerlendirme Soruları-2

 BÖLÜM 2-Sıralamalı (Pipeline) ve Vektör İşlemciler
 Bölüm Hedefi
    2.1.  Paralel İşleme
      2.1.1.  Çeşitli Paralelizm Tanımları
      2.1.2.  Paralel İşleme Yolları
    2.2.  Sıralama
      2.2.1.  Sıralamanın (PIPELINING) Gerçeklenmesi
    2.3.  Sıralamanın Genel Özellikleri
      2.3.1.  Sıralamanın Uzay Zaman Diyagramı ile Gösterilmesi
      2.3.2.  Sıralama İşlemi Uygulaması
      2.3.3.  Çoklu Fonksiyonel Birimlerin Paralel Bağlanması
      2.3.4.  Sıralama İşleminin Verimi
    2.4.  Aritmetik Sıralama Uygulamaları
      2.4.1.  Aritmetik Sıralama Örneğinin Gerçeklenmesi
      2.4.2.  Aritmetik Sıralama Uygulamalarına Ait Sayısal Örnek
    2.5.  Komut Sıralaması Uygulamaları
    2.5.1  Dört-Segmentli Komutun CPU'da Sıralanması
        2.5.1.1.  Dört-Segmentli Komutun CPU'da Sırlanması Oluş Diyagramı
      2.5.2.  Komut Sıralaması İşlemi Ve Zamanlaması
      2.5.3.  Komut Sıralaması İşleminin Normal Diziden Sapması
    2.5.4  Oluşan Gecikme Problemini Çözmek İçin Önerilen Metodlar
        2.5.4.1.  Veri ve Adres Bağımlılığı
        2.5.4.2.  Dallanma Komutlarının Çözümlenmesi
    2.6.  RISC'te Sıralama
      2.6.1.  RISC Yapısının Avantajları
      2.6.2.  Sıralama Çakışmalarının Küçültülmesine Ait Örnek
        2.6.2.1.  RISC Yapısında Komut Fazları
        2.6.2.2.  3-Segment Sıralaması Veri Çakışması ve Gecikmiş Yük ile Çözümü
      2.6.3.  Geciktirilmiş Dallanma (Delayed Branch)
    2.7.  Vektör İşleme
      2.7.1.  Vektör İşlemleri
      2.7.2.  Skalar ve Vektörel İşleme Arasındaki Fark
        2.7.2.1.  Vektör İşlemcisindeki Komut Formatı
      2.7.3.  Matris Çarpması
      2.7.4.  İç Çarpım (İnner Product)
      2.7.5.  Modüler Ana Bellek Erişimi (Memory İnterleaving)
      2.7.6.  Süper Bilgisayarlar
        2.7.6.1.  Süper Bilgisayarlar (Devamı)
    2.8.  Dizi İşleme (Array Processor)
      2.8.1.  Ek Dizi İşleyicisi
      2.8.2.  Tek-Komut Çoklu-Veri Organizasyonu (SIMD)
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları-1

 Değerlendirme Soruları-2

 BÖLÜM 3-Bilgisayar Aritmetiği
 Bölüm Hedefi
    3.1.  Sayı Gösterilimleri
    3.2.  Toplama ve Çıkarma
    3.2.1  İşaretli Genlik Veri Gösterilimine Ait Örnek
      3.2.2.  Toplama (Çıkarma) Algoritması
      3.2.3.  İşaretli Genlik Toplama ve Çıkarma Operasyonu
      3.2.4.  İşaretli 2-Komplement Toplama ve Çıkarma Donanımı
        3.2.4.1.  İşaretli 2-Komplement Sayıların Toplama ve Çıkarma Algoritması
    3.3.  Çarpma Algoritmaları
      3.3.1.  İşaretli-Genlik Gösteriliminde Çarpma İşlemi
        3.3.1.1.  İşaretli-Genlik Gösteriliminde Çarpma Yapan Donanım Organizasyonu
      3.3.2.  Booth Algoritması
        3.3.2.1.  Booth Algoritmasının Gerçeklenmesi İçin Gerekli Donanım Yapısı
      3.3.2.2  Booth Algoritmasına Ait Örnek
      3.3.3.  Dizi Çarpıcı
    3.4.  Bölme Algoritmaları
      3.4.1.  İşaretli-Genlik Verisinin Donanım Gerçeklemesi
      3.4.2.  İşaretli-Genlik Verisinin Donanım Gerçeklemesine Ait Örnek
      3.4.3.  Bölmede Taşma
      3.4.4.  Onarımlı Metod (Restoring Method)
      3.4.5.  Karşılaştırma Metodu ve Onarımsız Metod
    3.5.  Hareketli Nokta Aritmetik İşlemleri Özeti
      3.5.1.  Toplama ve Çıkarma
        3.5.1.1.  Toplama ve Çıkarma Örneği
      3.5.2.  Çarpma
      3.5.3.  İki Hareketli-Noktalı Sayının Çarpım Algoritması
      3.5.4.  Bölme
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları-1

 Değerlendirme Soruları-2

 BÖLÜM 4-Bilgisayar Aritmetiği
 Bölüm Hedefi
    4.1.  Giriş-Çıkışta (I/O) Kullanılan Perifer(Yardımcı) Düzenler
      4.1.1.  Görüntü Terminal Modları
      4.1.2.  Yazıcılar
      4.1.3.  CD ve DVD
      4.1.4.  Manyetik Şeritler ve Diskler
      4.1.5.  Bilgisayar Yardımcı Düzen Örnekleri
      4.1.6.  Alfanümerik Karakterler
    4.2.  Giriş-Çıkış Bağlantılarının İncelenmesi
      4.2.1.  Giriş-Çıkış (I/O) Hat Grubu ve Bağlantı Modülleri
      4.2.2.  Komut Tipleri
      4.2.3.  Giriş-Çıkışa (I/O) Karşı Ana Bellek Hat Grubu
      4.2.4.  İzole Edilmiş I/O
        4.2.4.1.  Karşı Belleğe-Dönüştürülmüş I/O
      4.2.5.  I/O Bağlantı Örneği
        4.2.5.1.  I/O Bağlantı Örneği (Devam)
    4.3.  Eş Zamanlı Olmayan Veri Transferi
      4.3.1.  Darbe (Strobe) Kontrolü
        4.3.1.1.  Alıcı Uç Tarafından Başlatılmış Veri Transferi
      4.3.2.  El-Sıkışma
      4.3.3.  Alıcı Tarafından Başlatılan El-Sıkışmalı Veri Transferi
      4.3.4.  Kaynak ve Alıcı Uçlar Arasındaki Veri Transferi
        4.3.4.1.  Seri İletişim
        4.3.4.2.  Eş Zamanlı Olmayan Seri İletişim
        4.3.4.3.  Eş Zamanlı Olmayan Seri İletişim (Devamı)
      4.3.5.  Eş Zamanlı Olmayan İletişim Bağlantısı
        4.3.5.1.  Eş Zamanlı Olmayan Seri İletişim Bağlantısı
        4.3.5.2.  Eş Zamanlı Olmayan İletişim Bağlantısında Verici Bölümündeki İşlemler
        4.3.5.3.  Eşzamanlı Olmayan İletişim Bağlantısında Alıcı Bölümündeki İşlemler
        4.3.5.4.  Bağlantı Düzeninde İletişim Sırasında Oluşacak Hatalar
      4.3.6.  İlk-Gelen İlk-Çıkar Önbelleği (First-İn First-Out: FIFO Buffer)
    4.4.  Giriş ve Çıkışta Kullanılan Transfer Modları
      4.4.1.  Doğrudan Bellek Erişimi
      4.4.2.  Program Kontrollü I/O
        4.4.2.1.  Dış Düzen Tarafından Yapılan Transfer
      4.4.3.  Kesinti İle Başlatılan I/O
      4.4.4.  Yazılım Özellikleri
    4.5.  Öcelikli Kesinti Ve Çeşitleri
      4.5.1.  Papatya-Zincirlemesi Metodu
      4.5.2.  Papatya-Zincirlemesi Bağlantısının İç Lojik Yapısı
      4.5.3.  Paralel Öncelikli Kesinti
      4.5.4.  PE Doğruluk Tablosu
      4.5.5.  Kesinti Fazı
      4.5.5.1  Fazlalık (Overhaed) ve Düzen Sağlama (Housekeeping Chorus) İşlemleri
    4.6.  Doğrudan Ana Bellek Bağlantısı (Direct Memory Access:DMA)
      4.6.1.  DMA Kontrolörü
      4.6.2.  DMA Kontrolörünün Bellekleri
      4.6.3.  DMA Transfer
    4.7.  Giriş-Çıkış İşlemcileri ve Özelliklerinin Tanıtılması
      4.7.1.  CPU ile IOP Haberleşmesi
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları-1

 Değerlendirme Soruları-2

 Değerlendirme Soruları-3

 BÖLÜM 5-Ana Bellek Organizasyonu
 Bölüm Hedefi
    5.1.  Bellek Hiyerarşisi
      5.1.1.  Tipik Bellek Hiyerarşisinin Elemanları
      5.1.2.  Yedek ve Ara Bellekler
      5.1.3.  Çokluprogramlama (Multiprogramming)
    5.2.  Ana Bellek
      5.2.1.  RAM Kırmıkları
      5.2.2.  ROM Kırmıkları
      5.2.3.  Bellek Adreslerinin Oluşturulması
      5.2.4.  Bellek ve CPU Bağlantısı
    5.3.  Yardımcı Bellek
      5.3.1.  Manyetik Diskler
      5.3.2.  Manyetik Disk Çeşitleri
      5.3.3.  Manyetik Şerit
    5.4.  Assosiyatif Bellek
      5.4.1.  Donanım Organizasyonu
      5.4.2.  Bellek Dizisi ve Dış Bellekler Arasındaki İlişki
      5.4.3.  Assosiyatif Belleğin Cij Hücresinin İç Yapısı
      5.4.4.  Uyum Lojiği
      5.4.5.  Okuma İşlemi
      5.4.6.  Yazma İşlemi
    5.5.  Ara Bellek
      5.5.1.  Ara Belleğin Performansı
      5.5.2.  Örnek Ara Bellek Sistemi
      5.5.3.  Assosiyatif Dönüşüm
      5.5.4.  Doğrudan Dönüşüm
      5.5.5.  Set-assosiyatif Bellek Dönüşümü
      5.5.6.  Ara Belleğe Yazma
    5.6.  Sanal Bellek
      5.6.1.  Adres Alanı ve Bellek Alanı
      5.6.2.  Sayfalar Kullanarak Adres Dönüştürme
      5.6.3.  Sayfa Yerleştirme
        5.6.3.1.  Fifo ve Least Recently Used (LRU)
  5.7  Bellek Düzenleme Donanımı
      5.7.1.  Bellek Düzenleme Biriminin Lojik ve Fiziksel Adresleri
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları-1

 Değerlendirme Soruları-2

 BÖLÜM 6-Çoklu İşlemci Yapıları
 Bölüm Hedefi
    6.1.  Çoklu İşlemcilerin Karakteristikleri
      6.1.1.  Çoklu İşleme
      6.1.2.  Paralel Hesaplama
      6.1.3.  Çoklu İşlemcilerin Ana Belleğin Organizasyonuna Göre Sınıflandırılması
        6.1.3.1.  Dağınık Bellek (Distributed-Memory)
    6.2.  Çoklu İşlemcilerin Bağlantı Yapıları
      6.2.1.  Zaman-Paylaşmalı Ortak Hat Grubu (Time-Shared Common Bus)
        6.2.1.1.  Zaman-Paylaşmalı Ortak Hat Grubunun Performansı
      6.2.2.  Çok-Kapılı Ana Bellek
      6.2.3.  Kesişen Anahtar
        6.2.3.1.  Kesişen Anahtarın Fonksiyonel Tasarımı
      6.2.4.  Çok Katmanlı Anahtarlama Ağı
        6.2.4.1.  İkili Ağaç Yapısı ile Çok Katmanlı Anahtarlama Ağı
        6.2.4.2.  Omega Anahtarlama Ağı
      6.2.5.  Hiperküp Bağlantısı
    6.3.  Aynı Zamandaki İşlemci İsteklerinin Sıralanması
      6.3.1.  Sistem Hat Grubu
      6.3.2.  Seri Sıra İsteme Prosedürü
      6.3.3.  Paralel Sıralama Lojiği
      6.3.4.  Dinamik Sıralama Algoritması
    6.4.  Çoklu İşlemcilerin Haberleşmesi ve Eş Zamanlamaları
      6.4.1.  Çoklu İşlemcilerin İşletim Sisteminin Tasarımı
      6.4.2.  İşlemcilerarası Eşzamanlama
      6.4.3.  Semafor ile Ortak Dışlama
      6.4.4.  Semafor ile Ortak Dışlamaya Ait Örnek
    6.5.  Ara Bellekle İlgili Problemler
      6.5.1.  Doğruluk İçin Koşullar
      6.5.2.  Ara Bellek Doğruluğu Probleminin Çözümleri
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları-1

 Değerlendirme Soruları-2

 Ders Sonu


İndirme Linkleri:
Mesaj içeriğini görmek için kayıt ve giriş gerektirir
okanbilke@gmail.com
Kullanıcı avatarı
okanbilke
Site Kurucusu
Site Kurucusu
 
Mesajlar: 721
Beğendiklerim: 0 mesaj
Beğenilenlerim: 0 mesaj
Kayıt: 15 Mar 2013 13:09
Konum: Ankara

Reklam

Dön Bilgisayar Ders Notları

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


  • Reklam
cron