duyuruElektroArge.com'a Hoşgeldiniz. Üye Olmak İçin Tıklayın. duyuru

houseForum ana sayfa   iletişimİletişim   bilgiSSS  
kırmızı yeşil mavi
ekleKayıt  anahtarGiriş
evForum ana sayfa goE-Kütüphane goDers Notları goBilgisayar Ders Notları
 

  • Reklam

Bilişim Hukuku - Ahmet Yesevi Uni - Doç.Dr.Mustafa Topaloğlu

Bilgisayar Dersleri İle İlgili Ders Notları Dökümantasyon Alanı.

Bilişim Hukuku - Ahmet Yesevi Uni - Doç.Dr.Mustafa Topaloğlu

Mesajgönderen okanbilke » 18 Ara 2013 05:07

İçerik:
Kod: Tümünü seç
 Ders Hakkında
 Dersin Hedefi
 BÖLÜM 1 - Bilgisayar ve Bilgisayar Programları Teknolojisi
 Bölüm Hedefi
    1.1.  Bilgisayarın Tanımı
    1.2.  Bilgisayarların Tarihi Gelişimi
    1.3.  Donanım (Hardware) Kavramı
    1.4.  Bilgisayar Programları (Software)
      1.4.1.  Bilgisayar Programı Kavramı
 Program Geliştirme Kavramı
      1.4.2.  Bilgisayar Programının Unsurları
        1.4.2.1.  Program Akışı
        1.4.2.2.  Algoritma
        1.4.2.3.  Kaynak Kodu ve Objektif Kodu
        1.4.2.4.  Kullanıcı Arayüzü (User Interface)
      1.4.3.  Bilgisayar Programlama Dilleri
        1.4.3.1.  Düşük Seviyeli Programlama Dilleri
        1.4.3.2.  Yüksek Seviyeli Programlama Dilleri
      1.4.4.  Bilgisayar programlarının Sınıflandırılması
        1.4.4.1.  Sistem Programları
        1.4.4.2.  Çevirici Programlar
          1.4.4.2.1.  Yorumlayıcılar
          1.4.4.2.2.  Derleyiciler
        1.4.4.3.  Uygulama Programları
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 2 - Bilgisayar Programları Üzerindeki Fikri Haklar ve Bu Hakların Korunması
 Bölüm Hedefi
    2.1.  Giriş
    2.2.  Yabancı Hukuk Sistemlerinde Bilgisayar Programlarının Fikri Hukuk Korunması
      2.2.1.  ABD Hukukunda Fikri Hukuk Koruması
      2.2.2.  Bilgisayar Programlarının Fikri Hukuka Göre Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Yönergesi
    2.3.  Türk Hukukunda Bilgisayar Programlarının Fikri Hukuka Göre Korunması
      2.3.1.  Genel Olarak Fikri Hukuk Korumasının Şartları
        2.3.1.1.  Sahibinin Özelliğini Taşımak
        2.3.1.2.  Kanun'da Belirtilen Eser Kategorilerinden Birine Dahil Olmak
      2.3.2.  Bilgisayar Programlarının Eser Niteliği
        2.3.2.1.  Bağımsız Eser Olarak
        2.3.2.2.  İşlenme Eser Olarak
      2.3.3.  Bilgisayar Programlarının Orijinalliği
      2.3.4.  Bilgisayar Programlarında Korumanın Konusu
        2.3.4.1.  Bilgisayar Programlarında Fikir ve İfade İkilemi (Idea and Expression Dichotomy)
        2.3.4.2.  Korumadan Faydalanan Unsurlar
          2.3.4.2.1.  Program Akışı
          2.3.4.2.2.  Kaynak Kodu ve Objekt Kod
        2.3.4.3.  Koruma Konusu Dışında Kalan Unsurlar
          2.3.4.3.1.  Algoritma
          2.3.4.3.2.  Kullanıcı Arayüzü (User Interface)
    2.4.  Bilgisayar Programları Üzerindeki Fikri Haklar ve Türleri
      2.4.1.  Bilgisayar Programları Üzerindeki Hakların Hukuki Niteliği
      2.4.2.  Bilgisayar Programları Üzerinde Hak Sahipliği
      2.4.3.  Bilgisayar Programları Üzerindeki Hakların Türleri
        2.4.3.1.  Manevi Haklar
          2.4.3.2.1.  Programı Kamuya Sunma Hakkı
          2.4.3.2.2.  Program Sahibinin Adını Belirtme Hakkı
          2.4.3.2.3.  Programda Değişiklik Yapılmasını Yasaklama Hakkı
        2.4.3.3.  Mali Haklar
          2.4.3.3.1.  İşleme Hakkı
          2.4.3.3.2.  Çoğaltma Hakkı
            2.4.3.3.2.1.  Şahsi Kullanım İçin Çoğaltma Serbestisi
            2.4.3.3.2.2.  Araişlerliği Sağlamak Amacıyla Çoğaltma
            2.4.3.3.2.3.  Yedekleme Kopya (Back up Copy)
          2.4.3.3.3.  Yayma Hakkı
            2.4.3.3.3.1.  Kar Amacı Gütmeksizin Yayımlama
            2.4.3.3.3.2.  Tükenme İlkesi
          2.4.3.3.4.  Temsil Hakkı
      2.4.4.  Bilgisayar Programlarının Tescili
      2.4.5.  Fikri Hukuk Korumasının Süresi
    2.5.  Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Göre Bilgisayar Programlarının Korunabilmesi için Açılabilecek Davalar
      2.5.1.  Hukuk Davaları
        2.5.1.1.  Tecavüzün Kaldırılması Davası
        2.5.1.2.  Tecavüzün Önlenmesi (Men'i) Davası
        2.5.1.3.  Tazminat Davaları
        2.5.1.4.  Hukuk Davalarında Zamanaşımı
        2.5.1.5.  Hukuk Davalarında Yargılama Usulü
      2.5.2.  Ceza Davaları
        2.5.2.1.  Manevi Haklara Karşı İşlenen Suçlar
        2.5.2.2.  Mali Haklara Karşı İşlenen Suçlar
        2.5.2.3.  Diğer Suçlar
        2.5.2.4.  Ceza Davasında Yargılama Usulü
      2.5.3.  Hukuk ve Ceza Davalarına İlişkin Ortak Hükümler
        2.5.3.1.  İhtiyati Tedbirler
        2.5.3.2.  Hükmün İlanı
        2.5.3.3.  Zabt, Müsadere ve İmha
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 3 - Bilgisayar Programlarının Patent ve Haksız Rekabet Hukukuna Göre Korunması
 Bölüm Hedefi
    3.1.  Patent Hukuku Koruması
      3.1.1.  Genel Olarak Buluş Kavramı
      3.1.2.  Bir Buluşa Patent Verilebilmesinin Şartları
        3.1.2.1.  Yenilik Niteliği
        3.1.2.2.  Sanayide Uygulanabilir Olma
        3.1.2.3.  Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması
      3.1.3.  Patent Verilme Sistemi ve Süresi
      3.1.4.  Bilgisayar Programlarının Patentlenebilirliği
        3.1.4.1.  Genel Olarak Bilgisayar Programlarının Patentlenebilirliği
        3.1.4.2.  Algoritmanın Patentlenebilirliği
  1.  ABD’de Algoritmanın Patentlenebilirliği
  2.  Avrupa ‘da Algoritmanın Patentlenebilirliği
        3.1.4.3.  Bilgisayar Programıyla İlgili Buluşlar (Software Related Invention) Vasıtasıyla Bilgisayar Programlarının Korunması
    3.2.  Haksız Rekabet Hukuku Koruması
      3.2.1.  Haksız Rekabet Kavramı
      3.2.2.  Bilgisayar Programlarının Haksız Rekabetle İlgili Hükümler Uyarınca Korunması
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 4 - Kendine Özgü Koruma Sağlanan Bilgisayar Teknolojileri
 Dersin Hedefi
    4.1.  Veri Tabanları
      4.1.1.  Veri Tabanı ve Elektronik Veri Tabanı
      4.1.2.  Uluslar Arası Hukukta Veri Tabanlarının Korunması
        4.1.2.1.  Uluslararası Antlaşmalar
        4.1.2.2.  Avrupa Birliği Veri Tabanı Yönergesi
        4.1.2.3.  ABD Hukukunda Veri Tabanlarının Korunması
      4.1.3.  Türk Hukukunda Veri Tabanlarının Korunması
        4.1.3.1.  Veri Tabanlarının İşlenme ve Derleme Eser Niteliği
        4.1.3.2.  Veri Tabanları ile İlgili Kendine Özgü Koruma Hakkı
          4.1.3.2.1.  Veri Tabanı Yapımcısına Tanınan Kendine Özgü Hak
          4.1.3.2.2.  Kendine Özgü Hakkın Kapsamı ve Sınırlamaları
          4.1.3.2.3.  Veri Tabanlarına İlişkin Kendine Özgü Hakkın Süresi
          4.1.3.2.4.  Veri Tabanlarının Ceza Davası Yoluyla Korunması
    4.2.  Entegre Devre Topoğrafyaları
      4.2.1.  Entegre Devre Topoğrafyaları Kavramı
      4.2.2.  Yabancı Hukuk Sistemlerinde Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması
      4.2.3.  Türk Hukukunda Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması
        4.2.3.1.  Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunmasının Şartları
        4.2.3.2.  Entegre Devre Topoğrafyalarını Koruma Hakkı ve Sınırları
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 5 - İnternet Kavramı ve Teknolojisi
 Dersin Hedefi
    5.1.  Elektronik Ticaret Kavramı ve Tanımları
      5.1.1.  Elektronik Ticaret ve İnternet
      5.1.2.  Elektronik Ticaretin Gelişimi
        5.1.2.1.  Dünyada Gelişimi ve Yükselişi
        5.1.2.2.  Türkiye’de Elektronik Ticaret
      5.1.3.  Elektronik Ticaret Kavramı ve Türleri
        5.1.3.1.  Elektronik Ticaretin Tanımı ve Kapsamı
        5.1.3.2.  Elektronik Ticaret - Elektronik İş Ayrımı
        5.1.3.3.  Elektronik Ticaretin Türleri
  1.  İşletmeden İşletmeye Elektronik ticaret-(B2B E-Commerce)
  2.  İşletmeden Tüketiciye Elektronik ticaret-(B2C E-Commerce)
    5.2.  Elektronik Ticaretin Teknolojisi
      5.2.1.  Elektronik Ticaretle İlgili Teknolojik Kavramlar
        5.2.1.1.  e-mail
        5.2.1.2.  Elektronik Veri Alışverişi (EDI- Electronic Data Interchange)
        5.2.1.3.  Elektronik Fon Transferi - EFT
        5.2.1.4.  World Wide Web
        5.2.1.5.  Intranet ve Extranet Seçenekleri
        5.2.1.6.  XML ve Elektronik Ticaret
      5.2.2.  Elektronik Ticaretin Güvenlik Teknolojisi
        5.2.2.1.  Bellek Kartları (Tokens) ve Akıllı Kartlar(Smart Cards)
        5.2.2.2.  Biyometri
        5.2.2.3.  Şifreleme Yöntemleri (Encyrption)
      5.2.3.  SSL (Secure Sockets Layer) ve SET (Secure Electronic Transaction) Standartları
    5.3.  Elektronik Ticaretin Teknik Altyapısını Oluşturan Birimler
      5.3.1.  Telefon/Telekomünikasyon İdareleri
      5.3.2.  İnternet Servis Sağlayıcıları (ISP)
      5.3.3.  Sunucu (Server)
      5.3.4.  Host
      5.3.5.  İçerik Sağlayıcılar (Content Provider)
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 6 - Elektronik Sözleşmeler
 Bölüm Hedefi
    6.1.  Genel Olarak Elektronik Sözleşme Kavramı
    6.2.  Elektronik Sözleşmelerin Özellikleri
      6.2.1.  Elektronik Sözleşmenin Gaipler Arasında mı, Hazırlar Arasında mı Kurulduğu
      6.2.2.  Elektronik Sözleşmenin İltihaki Sözleşme Olması
    6.3.  Elektronik Sözleşmenin Yapılması
      6.3.1.  İcap ve İcaba Davet
      6.3.2.  Kabul ve Kabul Beyanın Bildirimi
      6.3.3.  İcabın ve Kabulün Geri Alınması
    6.4.  Elektronik Sözleşmenin Kurulduğu Hüküm İfade Ettiği ve Yapıldığı Yerin Saptanması
      6.4.1.  Elektronik Sözleşmenin Kurulduğu ve Hüküm İfade Ettiği An
      6.4.2.  Elektronik Sözleşmenin Yapıldığı Yer
    6.5.  Elektronik Sözleşmenin Konusu ve Geçerlilik Şartları
      6.5.1.  Elektronik Sözleşmenin Konusu
      6.5.2.  Elektronik Sözleşmelerin Geçerlilik Şartları
        6.5.2.1.  İrade Beyanları Sıhhatli Olmalıdır
  1.  Hata
  2.  Hile
        6.5.2.2.  Taraflar Ehil Olmalıdır
        6.5.2.3.  Sözleşmenin Konusu Emredici Hukuk Kurallarına, Kamu Düzenine, Genel Ahlaka ve Kişilik Haklarına Aykırı Olmamalıdır
        6.5.2.4.  Sözleşmenin Konusu İmkansız Olmamalıdır
    6.6.  Elektronik Sözleşmenin Şekli
      6.6.1.  Genel Olarak Hukuki İşlemlerde Şekil
      6.6.2.  Elektronik Sözleşme ve Dijital İmza
        6.6.2.1.  Dijital İmza Prosedürü
        6.6.2.2.  Dijital İmzaya İlişkin Uluslararası Gelişmeler
  1.  UNCITRAL Elektronik Ticaret Model Kanunu
  2.  Elektronik İmzaya İlişkin Avrupa Birliği Yönergesi
  3.  ABD Küresel ve Ulusal Ticarette Elektronik İmza Kanunu
        6.6.2.3.  Türk Hukuku Açısından Elektronik İmza
  1.  Elektronik İmzanın Türk Hukukunda Düzenlenişi
  2.  Elektronik İmza Kanunu ve Elektronik İmza – Güvenli Elektronik İmza Kavramları
  3.  Güvenli Elektronik İmzanın Hukuki Sonucu ve Uygulama Alanı
  4.  Elektronik İmzanın Delil Olarak Değeri
    6.7.  Elektronik Sözleşmeyle İlgili Özel Uygulamalar
      6.7.1.  Shrinkwrap - Clickwrap Sözleşmeleri
      6.7.2.  EDI Sözleşmeleri
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 7 - İnternette Fikri Mülkiyet Hakları
 Bölüm Hedefi
    7.1.  İnternette Fikri Hakların Korunması
      7.1.1.  Fikri Haklar Alanında Dünyadaki Gelişmeler
        7.1.1.1.  TRIPS Anlaşmaları
        7.1.1.2.  WIPO Anlaşmaları
        7.1.1.3.  ABD Hukukundaki Düzenlemeler
        7.1.1.4.  Avrupa Birliğindeki Gelişmeler
      7.1.2.  FSEK’e Göre İnternet Ortamında Fikri Hakların Korunması
        7.1.2.1.  FSEK’e Göre Korumanın Şartları
        7.1.2.2.  FSEK’e Göre İnternette Korunan Eserler
          7.1.2.2.1.  Yazılı Eserler
          7.1.2.2.2.  Müzik Eserleri
          7.1.2.2.3.  Görüntüler
          7.1.2.2.4.  Bilgisayar Programları
          7.1.2.2.5.  Veri Tabanları
          7.1.2.2.6.  Web Sayfası
        7.1.2.3.  İnternette Fikri Hakların Türleri
        7.1.2.3.1  Manevi Haklar
        7.1.2.3.2  Mali Haklar
  1.  İşleme Hakkı
  2.  Çoğaltma Hakkı
  3.  Yayma Hakkı
  4.  Umuma İletim Hakkı
        7.1.2.4.  İnternette Fikri Hak İhlali Sayılan Durumlar
          7.1.2.4.1.  Online Çoğaltma
          7.1.2.4.2.  Linkler
          7.1.2.4.3.  Çerçeve İçine Alma (Frames)
          7.1.2.4.4.  Ön Belleğe Alma (Caching)
    7.2.  İnternet ve Alan Adları (Domain Name)
      7.2.1.  Alan Adı Kavramı
      7.2.2.  Alan Adlarının Korunması
        7.2.2.1.  Marka Hukuku Koruması
        7.2.2.2.  Haksız Rekabet Hukuku Koruması
        7.2.2.3.  Kişilik Hakkı Olarak Korunma
      7.2.3.  Alan Adı Uyuşmazlıklarının Uluslararası Boyutu
        7.2.3.1.  Tektip İhtilaf Çözüm Kuralları (Uniform Dispute Resolution Policy)
        7.2.3.2.  Uzaykorsanlığına Karşı Tüketiciyi Koruma Kanunu (Anticybersquatting Cosumer Protection Act)
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 8 - İnternette Kişisel Verilerin Güvenliği ve Korunması
 Bölüm Hedefi
    8.1.  İnternette Kişisel Verilerin Korunması
      8.1.1.  Kişisel Veri Kavramı
      8.1.2.  Kişisel Verilerin Korunmasının Elektronik Ticarete Etkisi
      8.1.3.  Yabancı Hukuk Sistemlerinde Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Düzenlemeler
        8.1.3.1.  Avrupa Birliğinde Kişisel Verilerin Korunması
          8.1.3.1.1.  95/46 Sayılı Kişisel Bilgilerin Korunması Yönergesi
          8.1.3.1.2.  97/66 Sayılı Telekomünikasyon Bilgi Koruma Yönergesi
          8.1.3.1.3.  2002/58 Sayılı Gizlilik ve Elektronik İletişim Yönergesi
        8.1.3.2.  ABD Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması
      8.1.4.  Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması
        8.1.4.1.  Türk Hukukunda Kişisel Bilgilerin Korunmasına İlişkin Yasal Durum
        8.1.4.2.  Kişisel Verilerle İlgili Yasal Düzenleme Çalışmaları
          8.1.4.2.1.  Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı
          8.1.4.2.2.  5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Kişisel Verilerle İlgili Hükümler
          8.1.4.2.3.  Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik
    8.2.  Spam
      8.2.1.  Spam Kavramı
      8.2.2.  Türkiye’de Spama Karşı Yürütülen Teknik ve İdari Çalışmalar
      8.2.3.  Spamın Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi
    8.3.  Spoofing
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 9 - İnternette Tüketicinin Korunması
 Bölüm Hedefi
    9.1.  Genel Olarak İnternet ve Tüketici
    9.2.  Avrupa Birliğinde Elektronik Ticaret ve Tüketicinin Korunmasına İlişkin Düzenlemeler
    9.3.  Türk Hukukunda Elektronik Ticarette Tüketicinin Korunması
      9.3.1.  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da 4822 Sayılı Kanunla Değişiklik Yapılmasından Önceki Durum
      9.3.2.  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda 4822 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikten Sonraki Durum
        9.3.2.1.  Tüketicinin Korunması Açısından Mesafeli Sözleşme Kavramı
        9.3.2.2.  Mesafeli Sözleşmelerin Kurulması ve Zorunlu İçeriği
        9.3.2.3.  Mesafeli Sözleşmelerde Mal ve Hizmet Teslimi
        9.3.2.4.  Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkı
        9.3.2.5.  Mesafeli Sözleşmelerde Kredi Kartı ile Ödeme
      9.3.3.  Ayıplı Mal veya Hizmet İfasında Tüketiciye Tanınan Haklar
      9.3.4.  Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması
    9.4.  Elektronik Ödemelerde Tüketicinin Korunması
      9.4.1.  İnternet Ödeme Sistemleri
        9.4.1.1.  Elektronik Para (e-money)
        9.4.1.2.  Elektronik Para Sistemleri
        9.4.1.3.  Elektronik Para Kullanımının Doğuracağı Hukuki Sonuçlar
      9.4.2.  Elektronik Çek
 Değerlendirme Soruları

 Ders Sonu


İndirme Linkleri:
Mesaj içeriğini görmek için kayıt ve giriş gerektirir
okanbilke@gmail.com
Kullanıcı avatarı
okanbilke
Site Kurucusu
Site Kurucusu
 
Mesajlar: 721
Beğendiklerim: 0 mesaj
Beğenilenlerim: 0 mesaj
Kayıt: 15 Mar 2013 13:09
Konum: Ankara

Reklam

Dön Bilgisayar Ders Notları

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


  • Reklam
cron