duyuruElektroArge.com'a Hoşgeldiniz. Üye Olmak İçin Tıklayın. duyuru

houseForum ana sayfa   iletişimİletişim   bilgiSSS  
kırmızı yeşil mavi
ekleKayıt  anahtarGiriş
evForum ana sayfa goE-Kütüphane goDers Notları goBilgisayar Ders Notları
 

  • Reklam

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri - Ahmet Yesevi Uni

Bilgisayar Dersleri İle İlgili Ders Notları Dökümantasyon Alanı.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri - Ahmet Yesevi Uni

Mesajgönderen okanbilke » 18 Ara 2013 05:05

İçerik:
Kod: Tümünü seç
 Ders Hakkında
 Ders Hedefi
 BÖLÜM 1 - Temel Kavramlar
 Bölüm Hedefi
  1.1  Klasik Dosya Yapıları
    1.1.1  Kayıt ve Alan
    1.1.2  Sıralı Dosyalar
    1.1.3  İndeksli Dosyalar
    1.1.4  Hesaba Dayalı Dosyalar
  1.2  Veri Tabanı Sistemleri
  1.3  Veri Tabanı Sistemlerinin Üstünlükleri
  1.4  Veri Modelleri
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 2- Varlık İlişki Modeli
 Bölüm Hedefi
  2.1  Varlık İlişki Modeli
  2.2  Varlık
  2.3  Varlık Dizisi
  2.4  Varlık ve İlişki Kümeleri
  2.5  Nitelikler
    2.5.1  Etki Alanı
    2.5.2  Türetilen Nitelik
    2.5.3  Çok Değere Sahip Nitelikler
    2.5.4  Birleşik Nitelik
    2.5.5  Rol
  2.6  Varlıkların Eşlendirilmesi
    2.6.1  Birden-bire İlişki
    2.6.2  Birden-çoğa İlişki
    2.6.3  Çoktan-bire İlişki
    2.6.4  Çoktan-çoğa İlişki
  2.7  Varoluş Koşulu
  2.8  Anahtarlar
    2.8.1  Süper Anahtar
    2.8.2  Aday Anahtar
    2.8.3  Zayıf ve Kuvvetli Varlıklar
  2.9  Varlık İlişki Şemaları
    2.9.1  İlişki Türlerinin Gösterilmesi
  2.10  Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 3 - İlişkisel Veri Modeli
 Bölüm Hedefi
  3.1  İlişkisel Model
  3.2  İlişkisel Veri Tabanı
    3.2.1  Tabloların Özellikleri
    3.2.2  Veri Tabanı Şeması
    3.2.3  Veri Tabanı Örneği
  3.3  Veri Tabanı Bütünlüğü
    3.3.1  Anahtar Sınırlamaları
      3.3.1.1  Birincil Anahtar Sınırlamaları
      3.3.1.2  Dış Anahtar Sınırlamaları
      3.3.1.3  İlişkisel Bütünlük
    3.3.2  Veri Değerleri Sınırlamaları
    3.3.3  İşletme Kuralları Sınırlaması
    3.3.4  Nitelikler Arası Bağımlılıkların Kullanılması
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 4 - İlişkisel Veri Tabanı Tasarımı
 Bölüm Hedefi
  4.1  Normalleştirme
  4.2  Fonksiyonel Bağımlılık
  4.3  Birinci Normal Form
    4.3.1  Birinci Normal Formun Sorunları
      4.3.1.1  Satır Ekleme Sorunu
      4.3.1.2  Satır Silme Sorunu
      4.3.1.3  Güncelleme Sorunu
  4.4  İkinci Norrmal Form
      4.4.1.  İkinci Normal Formun Sorunları
      4.4.1.1  Satır Ekleme Sorunu
      4.4.1.2  Satır Silme Sorunu
  4.5  Üçüncü Normal Form
  4.6  Boyce-Codd Normal Formu
  4.7  Dördüncü Normal Form
  4.8  Beşinci Normal Form
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 5 - İlişkisel Cebir
 Bölüm Hedefi
  5.1  İlişkisel Cebir Kavramları
    5.1.1  Seçim
    5.1.2  Atma İşlemi
    5.1.3  Çarpma
    5.1.4  Birleştirme
    5.1.5  Kesişme
    5.1.6  Fark
    5.1.7  Doğal Birleştirme
    5.1.8  Bölme
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 6 - SQL Yapısal Sorgulama Dili
 Bölüm Hedefi
  6.1  Sorgulama İşlemleri
    6.1.1  SELECT Deyiminin Yapısı
      6.1.2.  SELECT Yazım Kuralları
      6.1.3.  Bir Tablonun Tüm Satırlarını Seçmek
      6.1.4.  Belirli Sütunların Seçilmesi
    6.2.  Aritmetik İfadeler
      6.2.1.  Aritmetik İfadelerde İşlem sırası
      6.2.2.  Aritmetik İfadelerde Parantezlerin Kullanımı
      6.2.3.  Artimetik İfadelerde NULL Değerlerin Kullanımı
    6.3.  Sütunlar için Takma İsimler Kullanmı
    6.4.  Sütun İçeriklerini Birleştirme
    6.5.  Aynı Değere Sahip Satırlar
    6.6.  Verilerin Sınırlandırılması
      6.6.1.  Karşılaştırma İşleçleri
      6.6.2.  Diğer Karşılaştırma İşleçleri
      6.6.2.1  BETWEEN... AND.. İşleci
      6.6.2.2  IN İşleci
      6.6.2.3  LIKE İşleci
      6.6.2.4  IS NULL İşleci
      6.6.3.  Mantıksal İşleçler
      6.6.3.1  AND İşleci
      6.6.3.2  OR İşleci
      6.6.3.3  NOT İşleci
      6.6.4.  İşleçlerin İşlem Sırası
    6.7.  Sıralama İşlemleri
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 7 - SQL Fonksiyonlarının Kullanımı
 Bölüm Hedefi
    7.1.  Fonksiyon Nedir ?
    7.2.  SQL Fonksiyonları
    7.3.  Tek Satır Fonksiyonları
      7.3.1.  Karakter Fonksiyonları
        7.3.1.1.  LOWER() ve UPPER() Fonksiyonları
        7.3.1.2.  LENGTH() Fonksiyonu
      7.3.2.  Sayısal Fonksiyonlar
        7.3.2.1.  ROUND() Fonksiyonu
        7.3.2.2.  TRUNC() Fonksiyonu
        7.3.2.3.  MOD() Fonksiyonu
      7.3.3.  Tarih Fonksiyonları
      7.3.4.  Dönüştürme Fonksiyonları
        7.3.4.1.  TO_CHAR Tonksiyonu
        7.3.4.2.  TO_NUMBER Fonksiyonu
        7.3.4.3.  TO_DATE Fonksiyonu
      7.3.5.  Genel Fonksiyonlar
        7.3.5.1.  NVL() Fonksiyonu
        7.3.5.2.  DECODE() Fonksiyonu
    7.4.  İç İçe Fonksiyonlar
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 8 - Verileri Gruplayarak Analiz Etmek
 Bölüm Hedefi
    8.1.  Grup Fonksiyonları
    8.1.1  AVG() Fonksiyonu
    8.1.2  SUM() Fonksiyonu
    8.1.3  STDDEV() Fonksiyonu
    8.1.4  VARIANCE() Fonksiyonu
    8.1.5  MAX() ve MİN()Fonksiyonları
    8.1.6  COUNT() Fonksiyonu
    8.2.  Gruplama İşlemleri
    8.2.1  GROUP BY kullanılırken Dikkat Edilecek Noktalar
    8.2.2  Birden Fazla Sütuna Göre Gruplama
    8.2.3  Grup Koşullarının Kullanımı
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 9 - Çoklu Tablolar
 Bölüm Hedefi
    9.1.  Çoklu Tabloların Kullanımı
  9.2  Tabloların Birleştirilmesi
  9.3  Kartezyen Çarpım
  9.4  Birleştirme Türleri
    9.4.1  Eşiti Olan Birleştirme
      9.4.1.1  Eşiti Olan Birleştirme İle Kayıtların Seçilmesi
      9.4.1.2  Sütun İsimlerindeki Belirsizlik
      9.4.1.3  Tablolar İçin Takma İsimlerin Kullanılması
      9.4.1.4  AND İşlecinin Kullanılması
    9.4.2  Eşiti Olmayan Birleştirme
    9.4.3  Dış Birleştirme
      9.4.3.1  Dış Birleştirme Nasıl Tanımlanır?
    9.4.4  Kendine Birleştirme
  9.5  Küme İşleçlerini Kullanarak Birleştirme
    9.5.1  UNION ve UNION ALL Seçenekleri
    9.5.2  INTERSECT İşleci
    9.5.3  MINUS İşleci
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 10 - Karmaşık Sorgular
 Bölüm Hedefi
    10.1.  Alt Sorgu Kavramı
      10.1.1.  Alt Sorgunun Tanımlanması
      10.1.2.  Alt Sorgu Düzenleme Kuralları
    10.2.  Tek Satır Alt Sorguları
      10.2.1.  Grup Fonksiyonlarının Kullanımı
      10.2.2.  HAVING ile Grup Koşullarının Tanımlanması
      10.2.3.  Alt Sorgularda Hatalı Çalışma Durumu
    10.3.  Çok Satırlı Alt Sorgular
      10.3.1.  IN İşleci
      10.3.2.  ANY İşleci
      10.3.3.  ALL İşleci
    10.4.  Çok Sütunlu Alt Sorgular
    10.5.  FROM Sözcüğü içinde Alt Sorgu Tanımlama
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 11 - DML (Data Manipulation Language)
 Bölüm Hedefi
    11.1.  DML Nedir ?
    11.2.  Tabloya Satır Ekleme
      11.2.1.  NULL Değerlerin Tabloya Eklenmesi
      11.2.2.  Tablolara Satır Eklerken Fonksiyonların Kullanımı
      11.2.3.  Bir Diğer Tablodan Satır Kopyalama
    11.3.  Tablodaki Verileri Güncelleme
      11.3.1.  Bir Başka Tablodan Okunan Verilerle Güncelleme
      11.3.2.  Güncelleme Sorunları
    11.4.  Tablodan Satır Silme
      11.4.1.  Bir Başka Tablodan Okunan Verileri Kullanarak Silme İşlemi
    11.5.  Hareket İşleme
      11.5.1.  Hareketin Sona Erdirilmesi
      11.5.2.  Değişikliklerin Geri Alınması
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 12 - Veri Tabanı Nesneleri
 Bölüm Hedefi
    12.1.  Veri Tabanı Nesneleri
    12.2.  Tablolar
      12.2.1.  Tabloları İsimlendirme
      12.2.2.  Veri Türleri
      12.2.3.  Tabloların Yaratılması
      12.2.4.  Bir Alt Sorgu ile Tabloların Yaratılması
      12.2.5.  Tabloya Yeni Bir Sütun Ekleme
      12.2.6.  Bir Sütun Tanımını Değiştirmek
      12.2.7.  Tablo Adının Değiştirilmesi
    12.2.8  Tablonun Yok Edilmesi
      12.2.9.  Tablonun Budanması
    12.3.  Tablolara Sınırlamaların Eklenmesi
      12.3.1.  Tablo Yaratılırken Sınırlamanın Tanımlanması
      12.3.1.1  NOT NULL sınırlaması
      12.3.1.2  UNIQUE Sınırlaması
      12.3.1.3  PRIMARY KEY Sınırlaması
      12.3.1.4  FOREIGN KEY Sınırlaması
      12.3.1.5  CHECK Sınırlaması
      12.3.2.  Var Olan Tablo için Sınırlama Ekleme
      12.3.3.  Sınırlamaların Kaldırılması
    12.4.  Görünümler
      12.4.1.  Görünümün Sorgulanması
      12.4.2.  Görünümün Güncelleştirilmesi
    12.5.  İndeksler
      12.5.1.  Bir İndeksin Yaratılması
      12.5.2.  Bir İndex Ne Zaman Yaratılır ?
      12.5.3.  İndexin Yok Edilmesi
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 13 - Kullanıcı Erişiminin Denetlenmesi
 Bölüm Hedefi
  13.1  Kullanıcı Erişiminin Denetlenmesi
    13.2.  Kullanıcıların Yaratılması
    13.3.  Kullanıcılara Yetki Verilmesi
    13.4.  Parolanın Değiştirilmesi
    13.5.  Yetki Gruplarının Tanımlanması
    13.6.  Nesne Yetkileri
    13.7.  Nesne Yetkilerinin Geri Alınması
 Değerlendirme Soruları

 Ders Sonu


İndirme Linkleri:
Mesaj içeriğini görmek için kayıt ve giriş gerektirir
okanbilke@gmail.com
Kullanıcı avatarı
okanbilke
Site Kurucusu
Site Kurucusu
 
Mesajlar: 721
Beğendiklerim: 0 mesaj
Beğenilenlerim: 0 mesaj
Kayıt: 15 Mar 2013 13:09
Konum: Ankara

Reklam

Dön Bilgisayar Ders Notları

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


  • Reklam
cron