duyuruElektroArge.com'a Hoşgeldiniz. Üye Olmak İçin Tıklayın. duyuru

houseForum ana sayfa   iletişimİletişim   bilgiSSS  
kırmızı yeşil mavi
ekleKayıt  anahtarGiriş
evForum ana sayfa goE-Kütüphane goDers Notları goBilgisayar Ders Notları
 

  • Reklam

Bilgisayar Organizasyonu - Ahmet Yesevi Uni

Bilgisayar Dersleri İle İlgili Ders Notları Dökümantasyon Alanı.

Bilgisayar Organizasyonu - Ahmet Yesevi Uni

Mesajgönderen okanbilke » 18 Ara 2013 04:42

İçerik:
Kod: Tümünü seç
 Ders Hakkında
 Ders Hedefi
 BÖLÜM 1 - Sayısal Lojik Devrelerin Özeti
 Bölüm Hedefi
  1.1  Sayısal Bilgisayar
    1.1.1  Sayısal Bilgisayarların Yapısı
  1.2  Lojik Kapılar
  1.3  Boole Cebri
    1.3.1  DeMorgan Kuralı
  1.4  Karnaugh Haritasının (K-map) Basitleştirmesi
  1.5  Kombinasyonel Devreler
    1.5.1  Yarı-Toplayıcı(HA:Half Adder)
    1.5.2  Tam-Toplayıcı(FA:Full Adder)
  1.6  Flip-Floplar (FF)
    1.6.1  Yaygın Olarak Kullanılan FF Tipleri
  1.7  Ardışıl Devreler
    1.7.1  Ardışıl Devreler (Devam)
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 2 - Sayısal Bileşenler
 Bölüm Hedefi
  2.1  Tümdevrelerin Tanımı
  2.2  Dekoder-Enkoder
    2.2.1  Dekoder
      2.2.1.1  Dekoder Uygulaması
    2.2.2  Enkoder
  2.3  Çoğullayıcı (MUX)
  2.4  Bellek Elemanı (Register)
  2.5  Kaydırmalı Bellek Elemanı
    2.5.1  2-Bit Kaydırmalı Bellek Elemanı
    2.5.2  2-Bit İki Yönlü Kaydırmalı Paralel Yüklemeli Bellek Elemanı
  2.6  İkili Sayıcı
  2.7  Ana Bellek Ünitesi
    2.7.1  Olasıl Erişimli Bellek (RAM)
    2.7.2  Yalnızca Okunabilir Bellek(ROM)
      2.7.2.1  Yalnızca Okunabilir Bellek (ROM) Çeşitleri
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 3 - Veri Gösterilimi Özeti
 Bölüm Hedefi
  3.1  Veri Tipleri
    3.1.1  Sayı Sistemlerine Ait Örnek
    3.1.2  Tipik Olarak Kullanılan Tabanlar
      3.1.2.1  İkili, Sekizli ve Onaltılı Dönüşüm
    3.1.3  Kesirli Onlu Sayılar İçin İkili Dönüşüm
    3.1.4  İkili Kodlanmış Onlu Sayı Sistemi
      3.1.4.1  ASCII Koda Ait Örnekler
  3.2  Komplement
    3.2.1  M<N Durumu
    3.2.2  Aritmetik Toplama ve Çıkarma
  3.3  Sabit ve Hareketli Nokta Gösterilimi
  3.4  İlgili Konular : İkili Kodlar ve Hata Bulunan Kodlar
    3.4.1  Parite Biti
      3.4.1.1  Tek Parite İçin 2-bitin Hatasının Bulunması
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 4 - Hızlı Bellek Transferleri ve Mikroişlemler
 Bölüm Hedefi
  4.1  Sayısal Bilgisayarın İç Yapısı
  4.2  Bellek Elemanı (Register) Transfer Dili
    4.2.1  R3'den R2'ye İkili Bilgi Transferi
  4.3  Hat Grubu Yoluyla Bellekten Veri Transfer,
    4.3.1  MUX (Multiplexer Bus) Yoluyla Genel Hat Grubu Bağlantısının Yapılması
    4.3.2  Üç-Durumlu Kapılar Yoluyla Genel Hat Grubu Bağlantısının Yapılması
  4.4  Aritmetik Mikroişlemler
    4.4.1  2-Bitlik Toplama-Çıkarma İşlemi
    4.4.2  2-Bitlik Arttırma İşlemi
    4.4.3  1-Bitlik Aritmetik Devre Tasarımı
        4.4.3.1.1  Aritmetik Mikroişlemciler Tablosunda Aritmetik Devrenin Gerçekleştirdiği İşlemler
  4.5  Lojik Mikroişlemler
    4.5.1  İki Değişken İçin Boole Fonksiyonları
    4.5.2  1-bitlik Lojik Mikroişlem Biriminin Gerçeklenmesi
    4.5.3  Bit Bazında Uygulanabilen Operasyonlar
  4.6  Kaydırma Mikroişlemleri
    4.6.1  Kaydırma Mikroişlemleri (Devam)
      4.6.1.1  Kaydırma Yapan Hızlı Bellek Elemanının Tasarımı
  4.7  Aritmetik, Lojik, Kaydırma (ALK veya ALU) Birimi
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 5 - Temel Bilgisayar Yapısı ve Özellikleri
 Bölüm Hedefi
  5.1  Temel Sayısal Bilgisayarın Komut Yapısı ve Hızlı Bellek Elemanlarının Tanıtımı
    5.1.1  Temel Sayısal Bilgisayarın Komut Yapısı ve Hızlı Bellek Elemanlarının Tanıtımı (Devam)
      5.1.1.1  Adres Modları
  5.2  Temel Bilgisayarın Yapısı ve Komutlarının Tanıtımı
    5.2.1  Temel Bilgisayarın Yapısı
  5.3  Temel Bilgisayar Komutları
    5.3.1  Temel Bilgisayar Komutları (Devam)
    5.3.2  Tam Komut Seti ve Verimliliği
  5.4  Zamanlama ve Kontrol
    5.4.1  Zamanlama Birimi
  5.5  Komut Fazları
    5.5.1  Örnek Hızlı Bellek Transfer İfadesinin Gerçeklenmesi
    5.5.2  Komut Çeşitlerine Göre Dallanma
  5.6  Hızlı Bellek Referanslı Komutlar
  5.7  Ana Bellek Referanslı Komutlar
    5.7.1  Ana Bellek Referanslı Komut Tanımları
    5.7.2  BSA Koşturulmasına Ait Örnek
  5.8  Giriş/Çıkış ve Kesinti Kavramı
    5.8.1  Kesinti Programı ile Veri Giriş/Çıkışı
      5.8.1.1  Kesinti Fazı Şeması
  5.9  Temel Bilgisayarın Özetlenmesi
  5.10  Temel Bilgisayar Parçalarının Tasarım Örnekleri
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 6 - Temel Bilgisayarda Assembler Programlama
 Bölüm Hedefi
  6.1  Başlangıç
    6.1.1  Bilgisayarda Koşturulabilen Makina Kodu Elde Edilmesi
  6.2  Makina Dili, Onaltılı Kod, Assembler Dili ve Yüksek Seviyeli Programlama Dili Komutlarının Tanıtılması
    6.2.1  Temel Bilgisayarın Assembler Komutları
    6.2.2  İkili Kod ve Assembler Kodu Arasındaki İlişki
    6.2.3  Karşılaştırmalı Program Örneği
  6.3  Assembler Dili Yazılım Detaylarının Tanıtılması
    6.3.1  Assembler Diline Ait Örnek
      6.3.1.1  Assembler Diline Ait Örnek Soru
  6.4  Assembler Özellikleri
    6.4.1  Sembollerden İkili Koda Geçiş
    6.4.2  Assembler ile Hataların Belirlenmesi
  6.5  Çevrimler, Aritmetik, Lojik Operasyonlar ile Programlama
    6.5.1  Assembler Dilinde Çarpma ve Bölme İşlemi
  6.6  Kaydırma İşlemleri
    6.6.1  Aritmetik Kaydırma
  6.7  Alt Rutin (Subroutine)
    6.7.1  Verinin Bir Adresten Diğer Adrese Taşınması
  6.8  Giriş/Çıkış Programlaması
    6.8.1  Kesinti İşlemi ile Giriş/Çıkış
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 7 - Temel Bilgisayarın Mikroprogramlama ile Kontrolü
 Bölüm Hedefi
  7.1  Mikroprogram ile Kontrolde Bellek Yapısı
    7.1.1  Ana Bellek
    7.1.2  Kontrol Belleği
  7.2  Adres Dizileri ile Kontrol ve Kontrol Rutinleri
    7.2.1  Mikrokomut Adreslerinin Seçilmesi
  7.3  Mikroprogramla Kontrolde Bilgisayar Yapısı ve Mikrokomutlar
    7.3.1  Kontrol Birim Bloğu
    7.3.2  Temel Bilgisayarın Komut ve Mikrokomut Formatı
    7.3.3  Üç Bitlik Alanların Sembol ve İkili Kodları
    7.3.4  İki Bitlik Alanların Sembol ve İkili Kodları
  7.4  Mikroprogramlama
    7.4.1  Al (Fatch) Rutini
    7.4.2  INDRCT Rutini (Dolaylı Adres Elde Etme Rutini)
    7.4.3  Add Rutini
    7.4.4  Dallanma (Branch) Rutini
  7.5  Kontrol Birimi Tasarım Detayları
    7.5.1  Mikroişlem Alanlarının Dekoder ile Bağlantıları
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 8 - Merkezi İşlem Birimi (CPU)
 Bölüm Hedefi
    8.1.  Giriş
  8.2  Genel Hızlı Bellek Organizasyonu
    8.2.1  Kontrol Kelimesi ve Ri Bellek Seçimi
    8.2.2  OPR Yoluyla Seçilen ALU İşlemleri
    8.2.3  XOR Mikroişlemi
  8.3  Yığın (Stack) Organizasyonu
    8.3.1  Push Operasyonu
    8.3.2  Pop Operasyonu
    8.3.3  Yığının Yapısı
    8.3.4  Yığına Eleman Giriş Çıkışı
    8.3.5  Aritmetik Operasyonlarda Yığın Organizasyonu
    8.3.6  Sontakılı İfadelerde Yığın Organizasyonu
  8.4  Komut Formatları
    8.4.1  Bilgisayarların Kategorileri
    8.4.2  Komut Format Çeşitleri
  8.5  Adres Modları
    8.5.1  Komutun Koşturulma Fazları
      8.5.1.1  Adres Alanı ile Birlikte Kullanılmayan Adres Modu
    8.5.2  Adres Modlarının Assembler Notasyonu
    8.5.3  Sayısal Örnek
      8.5.3.1  Sayısal Örnek İçin Adres Mod Değerleri
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 9 - Genel Özet
  9.1  Genel Özet (Devam)
  9.2  Genel Özet (Devam)
 Ders Sonu


İndirme Linkleri:
Mesaj içeriğini görmek için kayıt ve giriş gerektirir
okanbilke@gmail.com
Kullanıcı avatarı
okanbilke
Site Kurucusu
Site Kurucusu
 
Mesajlar: 721
Beğendiklerim: 0 mesaj
Beğenilenlerim: 0 mesaj
Kayıt: 15 Mar 2013 13:09
Konum: Ankara

Reklam

Dön Bilgisayar Ders Notları

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


  • Reklam
cron