duyuruElektroArge.com'a Hoşgeldiniz. Üye Olmak İçin Tıklayın. duyuru

houseForum ana sayfa   iletişimİletişim   bilgiSSS  
kırmızı yeşil mavi
ekleKayıt  anahtarGiriş
evForum ana sayfa goE-Kütüphane goDers Notları goProgramlama Ders Notları
 

  • Reklam

C++ Programlama - Ahmet Yesevi Üni. - Dr. Yalçın Özkan

Programlama İle İlgili Ders Notları Dökümantasyon Alanı.

C++ Programlama - Ahmet Yesevi Üni. - Dr. Yalçın Özkan

Mesajgönderen okanbilke » 22 Nis 2013 16:03

Ahmet Yesevi Üniversitesi C++ Dili Ders Notları

İçerik:
Kod: Tümünü seç
 Ders Hakkında
 Ders Hedefi
 BÖLÜM 1 NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA
 Bölüm Hedefi
    1.1.  Nesneye Yönelik Programlama
      1.1.1.  Nesneye Yönelik Yaklaşıma Bir Örnek
      1.1.2.  Nesneye Yönelik Programlama ve C++
    1.2.  Nesneye Dayalı Programlama Aşamaları
    1.3.  Nesneye Dayalı Programlamanın Unsurları
    1.4.  Nesneye Yönelik Programlamada Nesneler
    1.5.  Gerçek Dünyada Soyutlama
    1.6.  Nesnenin Davranış Biçimi
    1.7.  Nesneler Değişkenlere Benzer
    1.8.  Nesnelerin Barındırdığı Bilgiler
    1.9.  Nesne Hiyerarşisi
    1.10.  Kapsülleme
    1.11.  Sınıflar
    1.12.  Kalıtım-Inheritance
    1.13.  Çok Şekillilik-Polimorfizm
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 2 C++ TEMELLERİ
 Bölüm Hedefi
    2.1.  C++ Programlarının Yapısı
      2.1.1.  Programların Derlenmesi ve Çalıştırılması
    2.2.  Fonksiyonlar
      2.2.1.  main() Fonksiyonu
      2.2.2.  Fonksiyon Prototipi
    2.3.  C++ Önişlemcisi
      2.3.1.  Kitaplık Fonksiyonlarının Programa Dahil Edilmesi - #include Emri
      2.3.2.  Sembolik Değişmezlerin Tanımlanması-#define Emri
    2.4.  Açıklama Satırları
    2.5.  Temel Veri Türleri ve Değişkenler
      2.5.1.  Değişken Veri Türünün Bildirimi
      2.5.2.  Değişkenlere Başlangıç Değeri Atama
      2.5.3.  Değişken Türleri
    2.6.  Değişmezler
    2.7.  Basit Veri Giriş Çıkışları
    2.8.  İşleçler
      2.8.1.  Aritmetik işleçler
      2.8.2.  Karşılaştırma İşleçleri
      2.8.3.  Mantıksal İşleçler
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 3 C++ PROGRAMLARININ DENETİMİ
 Bölüm Hedefi
    3.1.  Program Denetimi
    3.2.  Karşılaştırma İşlemleri
      3.2.1.  if Deyimi İle Karşılaştırma İşlemi
      3.2.2.  Aksi Takdirde..
    3.3.  Döngüler
      3.3.1.  Belirli Sayıda Tekrarlar: for Döngüsü
      3.3.2.  Koşullu Döngüler
      3.3.3.  Döngülerden Çıkış ve Devam
      3.3.4.  switch Deyimi
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 4 DİZİLER, GÖSTERGELER, FONKSIYONLAR VE YAPILAR
 Bölüm Hedefi
    4.1.  Diziler
      4.1.1.  Bir Boyutlu Diziler
      4.1.2.  Dizilere Başlangıç Değeri Atama
      4.1.3.  İndekslerin Kullanımı
      4.1.4.  Çok Boyutlu Diziler
      4.1.5.  Katar Dizileri
        4.1.5.1.  Klavyeden Katar Okumak
        4.1.5.2.  Katar Kopyalama
        4.1.5.3.  Katarların Birleştirilmesi
        4.1.5.4.  Katarların Karşılaştırılması
        4.1.5.5.  Katarların Uzunluğunu Bulmak
        4.1.5.6.  Katar Dizilere Başlangıç Değeri Atamak
    4.2.  Gösterge Kavramı
      4.2.1.  Göstergelerin Bildirimi
      4.2.2.  Değişkenlerin Adresi
      4.2.3.  Göstergeye Adres Atama
    4.3.  Fonksiyonların Kullanılması
      4.3.1.  Fonksiyon Nasıl Çalışır ?
      4.3.2.  Fonksiyonların Tanımlanması
      4.3.3.  Fonksiyonun Değer Döndürmesi
      4.3.4.  Fonksiyonlar Arasında Parametre Geçirme
      4.3.5.  Küresel Değişkenler Yardımıyla Fonksiyonlar Arasında Değer Taşımak
      4.3.6.  static Değişkeninin Fonksiyonlarda Kullanımı
      4.3.7.  Fonksiyon Çağırma Yöntemleri
      4.3.8.  Hazır Fonksiyon Nedir ?
    4.4.  Yapılar
      4.4.1.  Yapı Değişkenlerinin Kullanımı
      4.4.2.  Birden Fazla Yapı Değişkenin Kullanımı
      4.4.3.  Alan Uzunluklarının Belirlenmesi
      4.4.4.  Alanlara Başlangıç Değeri Vermek
    4.4.5  Fonksiyonlarla Kullanımı
      4.4.6.  Yapılara Gösterge Bildirimi
    4.5.  Birlikler
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 5 SINIF VE NESNELER
 Bölüm Hedefi
    5.1.  Sınıflara Giriş
    5.2.  struct ile Sınıf Oluşturma
    5.3.  class ile Sınıf Oluşturma
      5.3.1.  Sınıf İçinde Yerel Fonksiyonların Tanımlanması
      5.3.2.  Sınıf İçinde Genel Fonksiyonların Tanımlanması
      5.3.3.  Erişimin Sınırlandırılması
    5.4.  Kurucu ve Yok Edici Fonksiyonlar
      5.4.1.  Parametre Alan Kurucular
      5.4.2.  Birden Fazla Parametreli Kurucu Fonksiyonlar
      5.4.3.  Kurucu Fonksiyona Değişkenlerin Geçirilmesi
    5.5.  Bir Nesneyi Diğer Nesneye Atamak
    5.6.  Fonksiyonlara Nesne Atamak
    5.7.  Fonksiyonlardan Nesne Döndürmek
    5.8.  Arkadaş Fonksiyonlar
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 6 NESNE DİZİLERİ, GÖSTERGELER, BAŞVURULAR VE BELLEK YÖNETİMİ
 Bölüm Hedefi
    6.1.  Nesne Dizileri
      6.1.1.  Nesne Dizilerine Başlangıç Değeri Atamak
      6.1.2.  Çok Boyutlu Nesne Dizileri
    6.2.  Nesne Göstergeleri
    6.3.  Nesneler İçin this Göstergesi
    6.4.  Başvurular
      6.4.1.  Değer İle Çağırma
      6.4.2.  Başvuru İle Çağırma
      6.4.3.  Nesnelerin Başvuru Biçiminde Fonksiyonlara Geçirilmesi
    6.5.  Dinamik Bellek Yönetimi
      6.5.1.  Bellekte Yer Ayırmak
        6.5.1.1.  Diziler İçin Yer Ayırma
        6.5.1.2.  Yer Ayırma Hatası
      6.5.2.  Belleği Serbest Bırakmak
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 7 FONKSİYONLARA AŞIRI YÜKLEME
 Bölüm Hedefi
    7.1.  Fonksiyonlara Yeni Görevler Yükleme
    7.2.  Fonksiyonlara Aşırı Yükleme Nasıl Yapılır?
    7.3.  Varsayılan Argümanlar
    7.4.  Kurucu Fonksiyonları Aşırı Yükleme
    7.5.  Kurucu Fonksiyona Varsayılan Argüman Geçirmek
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 8 İŞLEÇLERE AŞIRI YÜKLEME
 Bölüm Hedefi
    8.1.  Üye İşleç Fonksiyonları
    8.2.  Aritmetik İşleçlere Aşırı Yükleme
    8.3.  Karşılaştırma İşleçlerini ve Mantıksal İşleçleri Aşırı Yükleme
    8.4.  ++ Artırma ve -- Eksiltme İşleçlerini Aşırı Yükleme
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 9 KALITIM
 Bölüm Hedefi
    9.1.  Kalıtım Nedir?
    9.2.  Hiyerarşi Dışındaki Erişimi Engelleme
    9.3.  Türetilmiş Sınıfların Tanımlanması
      9.3.1.  public İle Kalıtım
      9.3.2.  private İle Kalıtım
      9.3.3.  protected İle Kalıtım
    9.4.  Kurucu ve Yok Edici Fonksiyonların Kalıtım İşlemlerinde Kullanımı
    9.5.  Çoklu Kalıtım
      9.5.1.  Çoklu Kalıtımda Belirsizlik
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 10 C++ GİRİŞ/ÇIKIŞ SİSTEMİ
 Bölüm Hedefi
    10.1.  Akımlar
    10.2.  ios Sınıfı İle Biçimlendirilmiş Giriş/Çıkışlar
      10.2.1.  Biçimlendirme Kelimelerinin Kullanımı
      10.2.2.  Fonksiyonların Kullanımı
      10.2.3.  Manipülatörlerin Kullanımı
        10.2.3.1.  Özel Manipülatörlerin Tanımlanması
    10.3.  Dosya Giriş/Çıkış İşlemleri
      10.3.1.  Disk Dosyasına Biçimlendirilmiş Veri Kaydetme
      10.3.2.  Diskten Biçimlendirilmiş Veri Okumak
      10.3.3.  Dosyaların Açılması İle İlgili Hata Denetimi
        10.3.3.1.  Hatalarla İlgili Ayrıntılı Bilgi Edinmek
      10.3.4.  Satırlar Biçiminde Okuma
      10.3.5.  Karakter Giriş/Çıkışları
      10.3.6.  İkili Giriş/Çıkışlar
      10.3.7.  Rasgele Erişimli Dosyalar
      10.3.8.  Nesne Giriş/Çıkışları
    10.4.  Yazıcı Çıkışları
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 11 C++ Standart Şablon Kütüphanesi
 Bölüm Hedefi
    11.1.  C++ Standart Şablon Kütüphanesi ile Veri Yapıları
    11.2.  Algoritmalar
      11.2.1.  find() Arama Algoritması
      11.2.2.  sort() Sıralama Algoritması
      11.2.3.  count() Sayma Algoritması
      11.2.4.  search() Araştırma Algoritması
      11.2.5.  transform() Hesaplama Algoritması
    11.3.  Kablar
      11.3.1.  Kablar İçin Üye Fonksiyonlar
      11.3.2.  Vektörler: Dinamik Diziler
        11.3.2.1.  Vektörün Sonuna Eleman Ekleme
        11.3.2.2.  Vektörün Sonundan Eleman Çıkarmak
        11.3.2.3.  Dizi Değerlerinin Bir Vektöre Aktarılması
      11.3.3.  Listeler
        11.3.3.1.  Listelere Eleman Ekleme ve Çıkarma
        11.3.3.2.  Listelerin Sıralanması
      11.3.4.  Yığıtlar
      11.3.5.  Kuyruklar
        11.3.5.1.  Çift Uçlu Kuyruklar
    11.4.  Yineleyiciler
      11.4.1.  Erişim Yönünden Yineleyiciler
      11.4.2.  Giriş ve Çıkış Yönünden Yineleyiciler
      11.4.3.  Kabların ve Algoritmaların Yineleyici Yardımıyla Eşleştirilmesi
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 Ders Sonu


Örnek:
Resim


Ders içeriğindeki animasyonlar ve resimlerin gösterilmesinde sıkıntı yaşamamak için lütfen rar'dan çıkartıp kullanın.

Mesaj içeriğini görmek için kayıt ve giriş gerektirir
okanbilke@gmail.com
Kullanıcı avatarı
okanbilke
Site Kurucusu
Site Kurucusu
 
Mesajlar: 721
Beğendiklerim: 0 mesaj
Beğenilenlerim: 0 mesaj
Kayıt: 15 Mar 2013 13:09
Konum: Ankara

Reklam

Dön Programlama Ders Notları

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


  • Reklam