duyuruElektroArge.com'a Hoşgeldiniz. Üye Olmak İçin Tıklayın. duyuru

houseForum ana sayfa   iletişimİletişim   bilgiSSS  
kırmızı yeşil mavi
ekleKayıt  anahtarGiriş
evForum ana sayfa goE-Kütüphane goDers Notları goProgramlama Ders Notları
 

  • Reklam

Yazılım Mühendisliği - Ahmet Yesevi Uni-Prof.Dr.Oya Kalıpsız

Programlama İle İlgili Ders Notları Dökümantasyon Alanı.

Yazılım Mühendisliği - Ahmet Yesevi Uni-Prof.Dr.Oya Kalıpsız

Mesajgönderen okanbilke » 18 Ara 2013 05:13

İçerik:
Kod: Tümünü seç
 Ders Hakkında
 Ders Hedefi
 BÖLÜM 1 - Giriş
 Bölüm Hedefi
    1.1.  Yazılım Mühendisliği
      1.1.1.  Tarihi Gelişim
      1.1.2.  Yazılım Sorunları
      1.1.3.  Yazılım Mühendisliği
    1.2.  Yazılım Geliştirme Süreci
      1.2.1.  Yazılım Geliştirme Planı
      1.2.2.  Gereksinim Analizi
      1.2.3.  Yazılım Tasarımı
        1.2.3.1.  Ön Tasarım
        1.2.3.2.  Ayrıntılı Tasarım
        1.2.3.3.  Yazılımın Sınanması
        1.2.3.4.  Bakım ve Koruma
    1.3.  Yazılım Yeterlilik Olgunluk Metodu
      1.3.1.  Yazılım Aracı Kullanım Özellikleri
    1.4.  Yazılım Geliştirme Yöntemleri
      1.4.1.  Klasik Süreç
      1.4.2.  Model Oluşturma
      1.4.3.  Dördüncü Kuşak Teknikleri
      1.4.4.  RAD Model
      1.4.5.  Evrimsel (Evolutionary) Yazılım Geliştirme Süreci Modelleri
        1.4.5.1.  Artımlı (Incremental) Model
        1.4.5.2.  Spiral Model
    1.5.  CASE Sistemi
      1.5.1.  CASE Sistemi Öğeleri
      1.5.2.  CASE Teknolojisi
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 2 - Yazılım Proje Yönetimi
 Bölüm Hedefi
    2.1.  Yazılım Proje Yönetimi Elemanları
      2.1.1.  Etkin Proje Yönetimi
    2.2.  Yazılım Ölçümü
      2.2.1.  Ölçüm Biçimleri
        2.2.1.1.  Doğrudan Ölçüm
        2.2.1.2.  Dolaylı Ölçüm
      2.2.2.  Yazılım Ölçümleri Kıyaslaması
      2.2.3.  Yazılım Geliştirme Planı
    2.3.  Yazılım Proje Maliyet Tahmin Yöntemleri
      2.3.1.  Bilirkişi Takdiri
      2.3.2.  Delphi Yöntemi
      2.3.3.  Analiz Yöntemi
      2.3.4.  İstatistik Modeller
        2.3.4.1.  COCOMO
          2.3.4.1.1.  COCOMO Modelinde İzlenen Aşamalar
        2.3.4.2.  PNR Modeli
    2.4.  Yazılım Risk Yönetimi
      2.4.1.  Risk Kategorileri
        2.4.1.1.  Ürün Büyüklüğü Riskleri
        2.4.1.2.  İşletmecilik Riskleri
        2.4.1.3.  Müşteri İle İlişki Riskleri
        2.4.1.4.  Süreç Riskleri
        2.4.1.5.  Teknoloji Riski
        2.4.1.6.  Geliştirme Ortamı Riskleri
        2.4.1.7.  Personel Riski
      2.4.2.  Riski Ortadan Kaldırma
      2.4.3.  Risk Yönetimi
    2.5.  Yazılım Proje Planı
      2.5.1.  Sorunun Tanımlanması
        2.5.1.1.  Bilgisayar Destekli Çözüm Olanakları
        2.5.1.2.  Gereksinimler
      2.5.2.  Çözüm Yolunun Kararlaştırılması
      2.5.3.  Geliştirme Sürecinin Planlanması
      2.5.4.  Yazılım Proje Organizasyonu ve Proje Ekiplerinin Yapısı
        2.5.4.1.  Yazılım Proje Organizasyon Yapıları
          2.5.4.1.1.  Fonksiyonel Organizasyon
          2.5.4.1.2.  Yazılım Takımları Organizasyonu
          2.5.4.1.3.  Matris Organizasyon
        2.5.4.2.  Yazılım Proje Ekipleri
          2.5.4.2.1.  Demokratik Sistem
          2.5.4.2.2.  Şef Sistemi
          2.5.4.2.3.  Hiyerarşik Sistem
      2.5.5.  Proje Zamanlaması
        2.5.5.1.  Proje Zamanlamasının Şematik Gösterimi
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 3 - Yazılım Kalite Yönetimi
 Bölüm Hedefi
    3.1.  Yazılım Kalite Özellikleri
    3.2.  Yazılım Kalite Ölçütleri
      3.2.1.  Halstead
      3.2.2.  McCabe
      3.2.3.  Halstead ve McCabe- Sonuç
      3.2.4.  Kalite Güvenirliği
      3.2.5.  Kaynak Program Ölçütleri
      3.2.6.  Kalitenin Güvence Altına Alınması
    3.3.  Yazılım Kalitesinin Sağlanması
      3.3.1.  Kalite Kontrolunun Plânlanması
      3.3.2.  Gözden Geçirme ve Onaylama
        3.3.2.1.  Gözden Geçirme ve Onaylamanın Yararları
        3.3.2.2.  Teknik İnceleme Özet Raporu
        3.3.2.3.  Gözden Geçirme ve Onaylama Basamakları
      3.3.3.  Yazılımın Sınanması
        3.3.3.1.  Yazılım Sınama Yöntemleri
        3.3.3.2.  Yazılım Sınama Basamakları
          3.3.3.2.1.  Ünite Testi
            3.3.3.2.1.1.  Test Programı
            3.3.3.2.1.2.  Test Sürücü
          3.3.3.2.2.  Bütünleme Testi
            3.3.3.2.2.1.  Yukarıdan Aşağı Bütünleme
            3.3.3.2.2.2.  Aşağıdan Yukarı Bütünleme
          3.3.3.2.3.  Onaylama Testi
          3.3.3.2.4.  Sistem Testi
        3.3.3.3.  Hata ve Eksiklerin Giderilmesi
    3.4.  Yazılımı Sınama Teknikleri
      3.4.1.  Saydam Kutu testi
        3.4.1.1.  Temel Yollar Testi
          3.4.1.1.1.  Ortalama Alma Yöntemi
            3.4.1.1.1.1.  Ortalama Alma Yöntemi 1. Adım
            3.4.1.1.1.2.  Ortalama Alma Yöntemi 2. Adım
            3.4.1.1.1.3.  Ortalama Alma Yöntemi 3. Adım
            3.4.1.1.1.4.  Ortalama Alma Yöntemi 4. Adım
            3.4.1.1.1.5.  Ortalama Alma Yöntemi 5. Adım
        3.4.1.2.  Döngü Testi
      3.4.2.  Kara Kutu Testi
        3.4.2.1.  Eşdeğerli Bölümleme (Equivalence Partitioning) Yöntemi
        3.4.2.2.  Sınır Değer Analizi
        3.4.2.3.  Neden-Sonuç Graf Çizimi
        3.4.2.4.  Veri Onaylama Testi
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 4 - Yazılım Bakımı ve Konfigürasyon Yönetimi
 Bölüm Hedefi
    4.1.  Yazılım Bakımı ve Onarımı
      4.1.1.  Yazılım Konfigürasyonu
      4.1.2.  Bakım Maliyetlerinin Azaltılması
      4.1.3.  Bakım ve Onarıma Elverişlilik
      4.1.4.  Bakım ve Onarıma Elverişliliğin Önemi
    4.2.  Yazılım Konfigürasyon Yönetimi
      4.2.1.  Yazılım Mühendisliğinin Ürünleri
      4.2.2.  Konfigürasyon Yönetim Planı
      4.2.3.  Yazılım Geliştirme Süreci
      4.2.4.  Konfigürasyon Yönetimi Sistemi
      4.2.5.  Konfigürasyon Kurma
      4.2.6.  Değişiklik Kontrolu
      4.2.7.  Konfigürasyonun Denetimi
      4.2.8.  Durum Raporu
      4.2.9.  Konfigürasyon Yönetimi Araçları
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 5 - Yazılım Gereksinim Analizi Modelleri
 Bölüm Hedefi
    5.1.  Yazılım Gereksinimleri
      5.1.1.  Yazılım Gereksinimleri Spesifikasyonu
      5.1.2.  Formal Spesifikasyon Teknikleri
        5.1.2.1.  İlişki Belirten Notasyonlar
        5.1.2.2.  Durum Gösteren Notasyonlar
          5.1.2.2.1.  Karar Tabloları
          5.1.2.2.2.  Geçiş Tabloları
          5.1.2.2.3.  Petri Ağları
      5.1.3.  Gereksinim Analizleri
        5.1.3.1.  Yazılım Gereksinim Analizi İlkeleri
    5.2.  Gereksinim Analizi Yöntemleri
      5.2.1.  Veri Akışına Yönelik Analiz Yöntemleri
        5.2.1.1.  Veri Akış Diyagramları
          5.2.1.1.1.  Veri Akış Diyagramı Notasyonları
          5.2.1.1.2.  Sistem Akış Diyagramı
        5.2.1.2.  Veri Sözlüğü
        5.2.1.3.  İşlevsel Betimlemeler
      5.2.2.  Veri Yapısına Yönelik Analiz Yöntemleri
        5.2.2.1.  Warnier-Orr Yöntemi
        5.2.2.2.  Jackson'un Sistem Geliştirme Yöntemi
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 6 - Yazılım Tasarımı
 Bölüm Hedefi
    6.1.  Mimari ve Veri Tasarımı
      6.1.1.  Mimari Tasarım
      6.1.2.  Yazılım Mimarisi
      6.1.3.  Modülarite
      6.1.4.  Soyutlama
      6.1.5.  Bilginin Gizlenmesi
    6.2.  İşlemsel Tasarım
      6.2.1.  Yapısal Programlama
      6.2.2.  Yazılım Tasarım Basamakları
        6.2.2.1.  Ön Tasarım
        6.2.2.2.  Ayrıntılı Tasarım
      6.2.3.  Tasarım İlkeleri
    6.3.  Tasarım Notasyonları
    6.4.  Kullanıcı Arabirim Tasarımı
      6.4.1.  Arabirim Problemleri
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 7 - Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme
 Bölüm Hedefi
    7.1.  Nesne Yönelimli Yaklaşım
      7.1.1.  Nesne Yönelimli Sistemleri Destekleyen Kavramlar
    7.2.  Coad - Yourdon'ın Nesneye Yönelik Analiz Yöntemi
      7.2.1.  Coad - Yourdon Yönteminin Uygulanışı
      7.2.2.  Analiz Sonuçları
    7.3.  Nesneye Yönelik Yazılımda Tasarım Süreci
      7.3.1.  Nesneler ve Özellikleri
      7.3.2.  Nesnelere Uygulanacak İşlemler
      7.3.3.  Program Öğeleri ve Arabirimler'in Kurulması
        7.3.3.1.  Program Öğelerinin Grafik Gösterimleri
        7.3.3.2.  Paket Notasyonu
        7.3.3.3.  Booch Diyagramı
      7.3.4.  Tasarımın Tamamlanması
      7.3.5.  Lorensen Yaklaşımı
 Değerlendirme Soruları

 Ders Sonu


İndirme Linkleri:
Mesaj içeriğini görmek için kayıt ve giriş gerektirir
okanbilke@gmail.com
Kullanıcı avatarı
okanbilke
Site Kurucusu
Site Kurucusu
 
Mesajlar: 721
Beğendiklerim: 0 mesaj
Beğenilenlerim: 0 mesaj
Kayıt: 15 Mar 2013 13:09
Konum: Ankara

Reklam

Dön Programlama Ders Notları

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


  • Reklam