duyuruElektroArge.com'a Hoşgeldiniz. Üye Olmak İçin Tıklayın. duyuru

houseForum ana sayfa   iletişimİletişim   bilgiSSS  
kırmızı yeşil mavi
ekleKayıt  anahtarGiriş
evForum ana sayfa goE-Kütüphane goDers Notları goProgramlama Ders Notları
 

  • Reklam

Programlama Dilleri - Ahmet Yesevi Uni

Programlama İle İlgili Ders Notları Dökümantasyon Alanı.

Programlama Dilleri - Ahmet Yesevi Uni

Mesajgönderen okanbilke » 18 Ara 2013 05:02

Kod: Tümünü seç
 Ders Hakkında
 Ders Hedefi
 BÖLÜM 1 - Programlama Dillerine Genel Bir Bakış
 Bölüm Hedefi
    1.1.  Programlama Dili Nedir?
    1.2.  Programlama Dillerinin Gelişimi
      1.2.1.  Programlama Dillerini Düzeylere Ayırmak
      1.2.2.  Programlama Dillerinin Sınıflandırılması
        1.2.2.1.  Sayısal Uygulamalara Yönelik Programlama Dilleri
        1.2.2.2.  Ticari Uygulamalara Yönelik Programlama Dilleri
        1.2.2.3.  Yapay Zeka Uygulamaları için Programlama Dilleri
        1.2.2.4.  Sistem Programlama Dilleri
 Değerlendirme

    1.3.  Programlama Dilleri Değerlendirme Kriterleri

      1.3.1.  Okunabilirlik
      1.3.2.  Yazılabilirlik
      1.3.3.  Güvenilirlik
    1.4.  Yazılım Mühendisliğinde Programlama Dilleri
      1.4.1.  Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Nedir?
      1.4.2.  Programlama Paradigmaları
        1.4.2.1.  Imperative Paradigmayı Destekleyen Diller
        1.4.2.2.  Nesneye Yönelik Paradigmayı Destekleyen Diller
        1.4.2.3.  Fonksiyonel Paradigmayı Destekleyen Diller
        1.4.2.4.  Mantık Paradigmayı Destekleyen Diller
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 2 - Dil Tanımı
 Bölüm Hedefi
    2.1.  Giriş
    2.2.  Soyut Sözdizim
    2.3.  Metinsel Sözdizim
    2.4.  Programlama Dillerinde Gramer
      2.4.1.  BNF: Backus-Naur Form
        2.4.1.1.  BNF: Backus-Naur Form (Devam)
      2.4.2.  Gramerler ve Türetmeler
        2.4.2.1.  Gramerler ve Türetmeler (Devam)
      2.4.3.  Ayrıştırma Ağaçları
      2.4.4.  Genişletilmiş BNF
        2.4.4.1.  Seçimlik (optionality) [ ]
        2.4.4.2.  Yineleme (repetition) { }
        2.4.4.3.  Değiştirme (alternation) |
        2.4.4.4.  Genişletilmiş BNF (Devam)
      2.4.5.  Sözdizim Grafikleri
    2.5.  Programlama Dillerinin Anlamsal Olarak Tanımlanması
      2.5.1.  Programlama Dillerinin Anlamsal Olarak Tanımlanması (Devam)
    2.6.  Programlama Dillerinin Standartlaştırılması
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 3 - Dil Çevrimi
 Bölüm Hedefi
    3.1.  Giriş
      3.1.1.  Yorumlayıcılar
    3.2.  Derleme Yaklaşımı ile Dil Çevrimi
      3.2.1.  Derleme Sürecine Genel Bir Bakış
      3.2.2.  Derleme Sürecinin Aşamaları
        3.2.2.1.  Metinsel Çözümleme
        3.2.2.2.  Sözdizim Çözümleme
          3.2.2.2.1.  Sözdizim Çözümleme (Devam)
        3.2.2.3.  Anlam Çözümleme
        3.2.2.4.  Kod Oluşturma
        3.2.2.5.  Eniyileme
    3.3.  Dil Çevrim Yöntemlerinin Karşılaştırılması
      3.3.1.  Zaman Etkinliği Açısından
      3.3.2.  Bellek Kullanma Etkinliği Açısından
      3.3.3.  Hata Bildirme Yöntemleri Açısından
      3.3.4.  Taşınabilir Kod
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 4 - Temel Programlama Elemanları
 Bölüm Hedefi
    4.1.  Giriş
    4.2.  Değişkenler
      4.2.1.  İsimler
        4.2.1.1.  En Fazla Uzunluk
        4.2.1.2.  Küçük-Büyük Harf Duyarlılığı (Case Sensitivity)
        4.2.1.3.  Özel Kelimeler
      4.2.2.  Veri Tipi Kavramı
    4.3.  Sabitler
    4.4.  İşlemciler
      4.4.1.  Genel Özellikler
        4.4.1.1.  İşlenen sayısı (arity)
        4.4.1.2.  İşlemcinin Yeri
        4.4.1.3.  Öncelik
        4.4.1.4.  Associativity
      4.4.2.  Niteliğine Göre İşlemciler
        4.4.2.1.  Sayısal İşlemciler
        4.4.2.2.  İlişkisel İşlemciler
        4.4.2.3.  Mantıksal İşlemciler
        4.4.2.4.  Değerlendirme

      4.4.3.  İşlemci Yükleme
    4.5.  İfadeler
    4.6.  Deyimler
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 5 - Temel Programlama Kavramları
 Bölüm Hedefi
    5.1.  Bağlama Kavramı
      5.1.1.  Bağlama Zamanı
      5.1.2.  Tip Bağlama
        5.1.2.1.  Durağan Tip Bağlama
        5.1.2.2.  Dinamik Tip Bağlama
      5.1.3.  Bellek Bağlama
        5.1.3.1.  Bellek Düzeni
        5.1.3.2.  Değişkenlerin Bellek Yeri Bağlamalarına Göre Sınıflanması
          5.1.3.2.1.  Durağan (static) Değişkenler
          5.1.3.2.2.  Yığıt Dinamik (stack-dynamic) Değişkenler
          5.1.3.2.3.  Dışsal Yığın (explicit heap) Dinamik Değişkenler
          5.1.3.2.4.  Örtülü (implicit) Dinamik Değişkenler
          5.1.3.2.5.  Değerlendirme

        5.1.3.3.  Değişken İlkleme
    5.2.  İsim Kapsamları
      5.2.1.  Durağan Kapsam Bağlama
        5.2.1.1.  Blok Yapısı
        5.2.1.2.  Blok Yapılı Diller
        5.2.1.3.  Durağan Kapsam Bağlamadaki Sorunlar
      5.2.2.  Dinamik Kapsam Bağlama
        5.2.2.1.  Pascal'da Dinamik Kapsam Bağlama
        5.2.2.2.  Dinamik Kapsam Bağlamanın Sorunları
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 6 - Veri Tipleri
 Bölüm Hedefi
    6.1.  Giriş
    6.2.  İlkel Veri Tipleri
      6.2.1.  Sayısal Tipler
        6.2.1.1.  Integer (Tamsayı)
        6.2.1.2.  Floating point (Kayan Noktalı)
        6.2.1.3.  Decimal (Onlu)
      6.2.2.  Boolean (Mantıksal)
      6.2.3.  Character (Karakter)
      6.2.4.  Character String (Karakter Dizgi)
        6.2.4.1.  Karakter Dizgilerin Uzunlukları
      6.2.5.  Kullanıcı Tanımlı Sıralı Tipler
        6.2.5.1.  Enumeration (Sayılama) Tipleri
        6.2.5.2.  Subrange (Altalan) Tipleri
    6.3.  Yapısal Veri Tipleri
      6.3.1.  Diziler
        6.3.1.1.  Dizi İndisleri
        6.3.1.2.  Dizi Tiplerinin Gerçekleştirimi
        6.3.1.3.  Dizilerin Belleğe Eşleştirilmesi
      6.3.2.  Record (Kayıt) Tipi
        6.3.2.1.  Kayıt Sahalarına Başvuru
        6.3.2.2.  Pascal ve C' de Kayıt Sahalarına Başvuru
        6.3.2.3.  Kayıt Ataması
      6.3.3.  Union (Bileşim) Tipi
      6.3.4.  Set (Küme)Tipi
      6.3.5.  Pointer (Gösterge) Tipi
        6.3.5.1.  Genel Özellikler
        6.3.5.2.  Gösterge Tipi için Atama ve Başvuru Çözme
        6.3.5.3.  Gösterge Aritmetiği
        6.3.5.4.  Gösterge Veri Tipi Sorunları
          6.3.5.4.1.  Sallanan Gösterge
    6.4.  Kuvvetli Tipleme
    6.5.  Tip Denetimi
      6.5.1.  Tip Dönüşümleri
        6.5.1.1.  Örtülü Tip Dönüşümleri
        6.5.1.2.  Dışsal Tip Dönüşümleri
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 7 - Yapısal Programlama ve Akış Denetimi
 Bölüm Hedefi
    7.1.  Yapısal Programlama
      7.1.1.  Yapısal Programlama (Devam)
    7.2.  Program Akış Denetim Deyimleri
      7.2.1.  Atama Deyimi
        7.2.1.1.  Atama İşlemcisi
        7.2.1.2.  Atama Deyimlerinin Tasarımı
          7.2.1.2.1.  Koşullu Hedefler
          7.2.1.2.2.  Birleşik Atama
          7.2.1.2.3.  Artırma - Azaltma - Atama
      7.2.2.  Seçim Yapıları
        7.2.2.1.  İkili ve Tekli Seçim Deyimleri
          7.2.2.1.1.  Yuvalanmış if Deyimi
          7.2.2.1.2.  If Deyimlerinin Sonunun Belirtilmesi
        7.2.2.2.  Kısa Devre Değerlendirme

          7.2.2.2.1.  Kısa Devre Değerlendirme (Devam)

        7.2.2.3.  Çoklu Seçim Deyimi
          7.2.2.3.1.  Case Yapısının Ortak Noktaları
      7.2.3.  Yineleme Yapıları
        7.2.3.1.  Sayaç Denetimli Döngüler
          7.2.3.1.1.  FORTRAN IV
          7.2.3.1.2.  FORTRAN77 ve FORTRAN90
          7.2.3.1.3.  ALGOL 60
          7.2.3.1.4.  Pascal
          7.2.3.1.5.  C
        7.2.3.2.  Mantıksal Denetimli Döngüler
      7.2.4.  Akış Denetimini Koşulsuz Değiştirme
        7.2.4.1.  Goto Deyimi
        7.2.4.2.  Döngüler için Aktarma Deyimleri
          7.2.4.2.1.  QuickBASIC ve Ada'da Döngüler için Aktarma Deyimleri
          7.2.4.2.2.  C'de Aktarma Deyimleri
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 8 - Altprogramlar
 Bölüm Hedefi
    8.1.  Yazılım Mühendisliği Açısından Altprogramlar
    8.2.  Altprogramların Özellikleri
      8.2.1.  Altprogramların Bölümleri
        8.2.1.1.  Altprogram Başlığı
        8.2.1.2.  Yerel Tanımlamalar
        8.2.1.3.  Bir Dizi Çalıştırılabilir Deyim
      8.2.2.  Yordam ve Fonksiyonlar
      8.2.3.  Parametreler
        8.2.3.1.  Yordam Çağırımı
          8.2.3.1.1.  Konumsal Parametreler
          8.2.3.1.2.  Anahtar Kelime Parametre Yöntemi
        8.2.3.2.  Fonksiyon Çağırımı
      8.2.4.  Parametre Aktarım Yöntemleri
        8.2.4.1.  Parametre Aktarım Yöntemleri (Devam)
          8.2.4.1.1.  Değer ile Çağırma (Call by Value)
          8.2.4.1.2.  Sonuç ile Çağırma (Call by Result)
          8.2.4.1.3.  Değer ve Sonuç ile Çağırma (Call by Value Result)
          8.2.4.1.4.  Başvuru ile Çağırma (Call by Reference)
          8.2.4.1.5.  İsim ile Çağırma (Call by Name)
          8.2.4.1.6.  Çağırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
      8.2.5.  C'de Parametre Aktarımı
      8.2.6.  Pascal'da Parametre Aktarımı
      8.2.7.  Etkinlik Kayıtları
        8.2.7.1.  Yığıt Bellek Düzeni
        8.2.7.2.  Altprogram Çağırım İşlemleri
      8.2.8.  Özyinelemeli Bir Altprogramın Çoklu Çağrımı
        8.2.8.1.  Özyinelemeli Bir Altprogramın Çoklu Çağrımı (Devam)
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 9 - Program Ayrıştırma
 Bölüm Hedefi
    9.1.  Giriş
  9.2  Yazılım Geliştirmede Soyutlama ve Modülerlik
      9.2.1.  Yordam ve Fonksiyonların Modülerliği
      9.2.2.  Bilgi Saklama
        9.2.2.1.  C
        9.2.2.2.  C++
    9.3.  Ayrı ve Bağımsız Derleme
      9.3.1.  Pascal
      9.3.2.  C
    9.4.  Veri Soyutlama
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 BÖLÜM 10 - Nesneye Yönelik Programlama
 Bölüm Hedefi
    10.1.  Giriş
    10.2.  Nesneye Yönelik Tasarım
    10.3.  Nesneye Yönelik Programlama
      10.3.1.  Temel Kavramlar
      10.3.2.  Sınıflar ve Nesneler
        10.3.2.1.  Sınıflar ve Nesneler (Devam)
        10.3.2.2.  Yığıt Sınıfının Tanımı
        10.3.2.3.  Sınıf Veri ve Metodlarının Saklanması
      10.3.3.  Kalıtım
        10.3.3.1.  Kalıtım ile Sınıflar ve Sınıf Hiyerarşileri Oluşturma
        10.3.3.2.  Is-a ve Has-a İlişkileri
        10.3.3.3.  Kalıtımın Kullanılma Amaçları
      10.3.4.  Çokyapılılık
        10.3.4.1.  Sınıf, Alt sınıf ve Çokyapılı Değişken Tanımlama
      10.3.5.  Metod Yükleme
      10.3.6.  Metod Üzerine Yazma
    10.4.  Nesneye Yönelik Programlama Dilleri
      10.4.1.  Smalltalk
        10.4.1.1.  Smalltalk (Devam)
      10.4.2.  C++
        10.4.2.1.  C++'da Virtual Metodlar
      10.4.3.  Java
        10.4.3.1.  Java ve C++
        10.4.3.2.  Java'da Alt Sınıf Tanımlama
        10.4.3.3.  Java'da Çokyapılılık
        10.4.3.4.  Java'da Arayüz
        10.4.3.5.  Package'ler
 Bölüm Özeti
 Değerlendirme Soruları

 Ders Sonu


İndirme Linkleri:
Mesaj içeriğini görmek için kayıt ve giriş gerektirir
okanbilke@gmail.com
Kullanıcı avatarı
okanbilke
Site Kurucusu
Site Kurucusu
 
Mesajlar: 721
Beğendiklerim: 0 mesaj
Beğenilenlerim: 0 mesaj
Kayıt: 15 Mar 2013 13:09
Konum: Ankara

Reklam

Dön Programlama Ders Notları

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


  • Reklam
cron